جمعه 7 خرداد 1395 - 20 شعبان 1437 - 27 مي 2016


 
 


 


 


 اولین کنگره سراسری شعر سیمای اهلاولین کنگره سراسری شعر سیمای اهل بیت(ع) درادبیات بلوچستان برگزارشد...

با حضور حجت‌الاسلام حاتمیان: اولین کنگره سراسری شعر سیمای اهل بیت(ع) درادبیات بلوچستان برگزارشد اولین کنگره سراسری شعر سیمای اهل بیت(ع) درادبیات
کنگره سراسری شعرسیمای اهل بیت(ع)درادبیاتکنگره سراسری شعرسیمای اهل بیت(ع)درادبیات بلوچستان/تصويري...

کنگره سراسری شعرسیمای اهل بیت(ع)درادبیات بلوچستان/تصويري کنگره سراسری شعرسیمای اهل بیت(ع)درادبیات بلوچستان ۵خرداد با همکاری اداره کل تبلیغات اسل
جامعه اهل سنت محبت اهل بیت(ع)جامعه اهل سنت محبت اهل بیت(ع) را واجب میدانند...

حجت‌الاسلام احمد حاتمیان دربلوچستان: جامعه اهل سنت محبت اهل بیت(ع) را واجب میدانند مدیرکل ادیان ومذاهب سازمان تبلیغات اسلامی گفت: امت اسلامی