سه شنبه 9 شهريور 1395 - 27 ذي القعده 1437 - 30 آگوست 2016


 
 


 


 


 دیدار خیرین مسجد ساز با فرمانداردیدار خیرین مسجد ساز با فرماندار شهرستان زابل...

دیدار خیرین مسجد ساز با فرماندار شهرستان زابل تعدادی ازخیرین مسجد ساز به همراه رئیس اداره تبلیغات اسلامی زابل و جمعی از مسئولین محلی با فرماندار وی
ارگان های دولتی میرجاوه بیش ازارگان های دولتی میرجاوه بیش از ۲۰میلیارد ریال به شهرداری بدهکارند...

ارگان های دولتی میرجاوه بیش از ۲۰میلیارد ریال به شهرداری بدهکارند شهرداری میرجاوه بدهی ارگان های دولتی را بیش از۲۰میلیارد ریال اعلام کرد. به
تمرکز اصلی دولتمردان به منویاتتمرکز اصلی دولتمردان به منویات مقام معظم رهبری باشد...

تمرکز اصلی دولتمردان به منویات مقام معظم رهبری باشد امام جمه اهل سنت شهرستان میرجاوه دولتمردان در هر شرایطی باید به منویات و سخنان رهبری توجه داشته