استعفاء محسن هاشمی رفسنجانی از مترو

از يک دهه مديريت متروي تهران

محسن هاشمي رفسنجاني از مترو استعفاء داد

محسن هاشمي رفسنجاني مديرعامل شرکت راه آهن شهري تهران و حومه (مترو) با ارسال نامه اي به دکتر محمدباقر قاليباف از سمت خود استعفا کرد .استعفاي محسن هاشمي مي تواند با وضعيت اکبر هاشمي رفسنجاني در جايگاه رياست مجلس خبرگان ارتباط داشته باشد و "استعفاي خانوادگي" هاشمي ها از مناصب کشور تلقي شود.
به گزارش پارسينه، محسن هاشمي در نامه اي به دکتر محمدباقر قاليباف شهردار تهران ، استعفاي خود را از سمت مديرعاملي مترو تهران اعلام کرد .

استعفاي محسن هاشمي مي تواند با وضعيت اکبر هاشمي رفسنجاني در جايگاه رياست مجلس خبرگان ارتباط داشته باشد و به نوعي "استعفاي يا خروج خانوادگي" رفسنجاني ها از مناصب کشور تلقي شود.

دربخشي از نامه استعفاي محسن هاشمي رفسنجاني خطاب به شهردار تهران آمده است : عطف به استعفاهاي مکرر گذشته و پيرو مصوبه اخير در مورد ابقاي اين جانب براي يک دوره جديد ، ضمن قدرداني از عنايات و اطمينان مجدد آن بزرگواران ، همانگونه که مستحضر مي باشيد ، 17 سالي است که به عنوان عضو ، رييس هيئت مديره و مديرعامل شرکت مترو تهران انجام وظيفه مي کنم.

در بخش ديگري از اين نامه آمده است : هم اکنون نيز 15 کيلومتر از تونل و ايستگاه هاي مترو آماده ريل گذاري و نصب تجهيزات بوده و در صورت حمايت ، راه اندازي حدود 15 کيلومتر مترو در سال به راحتي امکان پذير خواهد بود و سرعت ساخت تونل با 4 دستگاه حفار اتوماتيک به بيش از 20 کيلومتر در سال خواهد رسيد.

محسن هاشمي رفسنجاني در ادامه اين نامه ضمن عرض پوزش ، با بيان اينکه قطعا قبول مسئوليت مجدد در اين وضعيت به نفع توسعه و بهره برداري از خطوط مترو نخواهد بود، آورده است : براي اين که بيشتر از اين مردم ، مسافران و توسعه مترو در فشار قرار نگيرند ، علي رغم اعتقاد به خدمت و اعتماد به توان جناب عالي و همکارانم خواهشمند است موافقت فرماييد فرد ديگري که امکان ايجاد هماهنگي بيشتر خواهد داشت در راس مديريت اين شرکت قرار گيرد . بديهي است اينجانب از ادامه هرگونه همکاري با شهرداري و شرکت مترو دريغ نخواهم کرد.

به گزارش پارسينه، محسن هاشمي رفسنجاني داراي مدرک کارشناسي ارشد مهندسي مکانيک از دانشگاه پلي تکنيک مونترال کانادا مي‌باشد. او مشاغلي چون نايب رئيس اتحاديه بين‌المللي حمل و نقل عمومي در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا است قبلا در مشاغل گوناگون مانند رئيس دفتر مجمع تشخيص مصلحت نظام، رئيس بازرسي ويژه رياست جمهوري و عضو هيئت مديره سازمان صنايع دفاع اشتغال داشته‌است.

محسن هاشمي رفسنجاني هم‌زمان يک موسسه انتشاراتي به نام دفتر نشر معارف انقلاب را اداره مي‌نمايد که ناشر کتب تخصصي تاليف وي و خانواده وي، به ويژه دوره خاطرات اکبر هاشمي رفسنجاني از قبل و بعد از انقلاب اسلامي مي‌باشد
منبع : پارسينه