جمعه 9 اسفند 1398 - 4 رجب 1441 - 28 فوريه 2020
صفحه اصلي/معرفي استان


 
 


 


 


 
خروجي RSS

امكانات و اطلاعات آماري

مراكز فرهنگي، آموزشي و هنري استان سيستان و بلوچستان

 

ملاحظات

تعداد

شرح امكانات موجود

رديف

 

48 باب دولتي

12 باب غيردولتي

تعداد دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي

1

 

76427 نفر

تعداد دانشجويان اعم از خواهر و برادر

2

 

50 باب

تعداد كتابخانه وابسته به اداره ارشاد

3

 

1417 باب

تعداد كتابفروشي

4

 

718506

تعداد كل دانش‌آموزان استان طبق آمار سال 81

5

 

11 مورد

هفته‌نامه‌هاي محلي (مطبوعات)

6

 

1213 نفر

تعداد پزشكان استان (متخصص و عمومي)

7

 

382 باب

مراكز درماني و بهداشتي

8

 

1122 باب

خانه‌هاي بهداشت

9

 

19 باب

سينما

10

 

10581 باب

موقوفات

11

 

3265 باب

تعداد كل مساجد

12

 

42 باب

حوزه‌هاي علميه

13

 

2027 باب

حسينيه و تكايا

14

 

1610 نفر

روحاني مقيم

15

 

24 نفر

ائمه جمعه

16

 

4 نفر

نمايندگان مجلس خبرگان و رهبري

17

 

12 نفر

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي

18

 

 

تعداد بازديد:2882 آخرين تغييرات:84/05/24
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر