جمعه 4 خرداد 1397 - 9 رمضان 1439 - 25 مي 2018
صفحه اصلي/اخبار فناوري

اندازه گیری طول توسط ریزسنج

اندازه گيري طول توسط ريزسنج

ريزسنج وسيله اي است که براي اندازه گيري طول بکار مي رود.

ريزسنج وسيله اي است که براي اندازه گيري طول بکار مي رود. ريزسنج از کوليس دقيق تر بوده و براي اندازه گيري طول با دقت هاي بالا بکار مي رود.
 
ريزسنج از يک استوانه ثابت مدرج، يک استوانه متحرک مدرج که مي تواند روي استوانه ثابت بچرخد و جابجا شود و يک کمان فلزي متصل به استوانه ثابت تشکيل مي شود.
اندازه گيري طول توسط ريزسنج
گام ريزسنج عبارت است از مقدار جابجايي استوانه متحرک در طول استوانه ثابت به ازاي هر دور چرخش و به نحوه طراحي و دقت دستگاه بستگي دارد. گام ريزسنج مي تواند 1 ميلي متر يا نيم ميلي متر باشد.
اندازه گيري طول توسط ريزسنج
هر گاه استوانه متحرک به 50 قسمت تقسيم شده باشد، با چرخاندن استوانه متحرک به اندازه دو دور کامل دهانه يک ميلي متر جابجا مي شود (گام نيم ميلي متر) و در نتيجه 100 قسمت از استوانه متحرک معادل 1 ميلي متر از استوانه ثابت (خط کش ثابت) مي باشد و لذا دقت دستگاه 1/100 ميلي متر مي باشد.
اندازه گيري طول توسط ريزسنج
فرض کنيد دهانه ريزسنج پس از چندين دور چرخش، مقداري باز شده است، حال براي خواندن اين مقدار، تعداد ميلي متر ها را مي توان از روي استوانه ثابت خوانده و با کسري از ميلي متر که بر روي استوانه متحرک خوانده مي شود جمع کرده و اندازه جسم مورد نظر را اندازه گيري نمود. البته اصول کاري ريزسنج و نحوه خواندن آن به صورت مفصل در مطلب ورنيه توضيح داده شده است.
اندازه گيري طول توسط ريزسنج
براي مثال اگر استوانه کامل به اندازه 5 دور کامل و کسري از دور چرخيده شود و گام ريزسنج نيم ميلي متر باشد، خواندن اين عدد چنين است که 5 دور معادل 5/2 ميلي متر مي باشد و اگر عددي که بر روي استوانه متحرک خوانده مي شود 35 باشد، مقدار اندازه گيري شده برابر خواهد بود با
mm
85/2=35/0+5/2
اندازه گيري طول توسط ريزسنج

بخش پژوهش هاي دانش آموزي تبيان - تهيه : پوريا ميرعشقي
تنظيم : نسرين صادقي
 
تعداد بازديد:9332 آخرين تغييرات:89/12/03
نظرات

  • MShK:ممنون به صرفه بود استفاده کردم
  • سارایی:خوبه ولی چرا درمورد کولیس مطلب نداشت؟؟؟؟؟؟
نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر