جمعه 4 خرداد 1397 - 9 رمضان 1439 - 25 مي 2018
صفحه اصلي/اخبار فناوري

نحوه کار با میکروسکوپ نوری

نحوه کار با ميکروسکوپ نوري

ميکروسکوپ وسيله پرکار بردي در انجام بسياري از پروژه ها مي باشد. ميکروسکوپ در بررسي موجودات و ذرات ريز به ما کمک مي کند.

ميکروسکوپ ها انواع مختلف دارند. رايج ترين نوع ميکروسکوپ که حتماً تا به حال با آن بر خورد داشته ايد ميکروسکوپ نوري مي باشد. اجزاء يک ميکروسکوپ نوري در شکل زير نشان داده شده اند:
نحوه کار با ميکروسکوپ نوري
که در شکل فوق:
1: عدسي چشمي
2: بازو
3: عدسي شيئي
4: صفحه
5: گيره هاي لام گير
6: پيچ تنظيم
7: پيچ تنظيم دقيق
8: منبع موتور
9: پايه اصلي
10: ديافراگم
مي باشند.
براي مشاهده يک نمونه ميکروسکوپي بايد ابتدا ميکروسکوپ را طوري روي ميز قرار دهيد که بازوي آن به سمت شما و صفحه آن به سمت مقابل باشد. در اولين گام، صفحه گردان عدسي هاي شيئي را بچرخانيد تا ضعيف ترين عدسي در امتداد عدسي چشمي قرار گيرد. حال از عدسي چشمي نگاه کنيد و سپس توسط ديافراگم ميزان نور را به نحوي تنظيم کنيد که نور مناسب شود ولي زياد و زننده نباشد.
نحوه کار با ميکروسکوپ نوري
حال نمونه ميکروسکوپي را در زير گيره هاي مخصوص لام قرار دهيد و پيچ تنظيم را آنقدر بچرخانيد تا عدسي چشمي ضعيف در فاصله 1 سانتي متري نمونه بايستد. حال از درون چشمي ميکروسکوپ نگاه کنيد و پيچ تنظيم را آنقدر بچرخانيد تا تصوير واضح شود. براي تنظيم ميکروسکوپ و واضح شدن تصوير مي توانيد از پيچ تنظيم دقيق نيز استفاده نماييد. در صورتي که بخواهيد بزرگنمايي بيشتر شود ابتدا توسط پيچ تنظيم فاصله عدسي شيئي را با نمونه ميکروسکوپي افزايش داده و سپس عدسي شيئي را بچرخانيد و عدسي قوي تر را در امتداد عدسي چشمي قرار دهيد و مجدداً ميکروسکوپ را تنظيم کنيد.
نحوه کار با ميکروسکوپ نوري
توجه کنيد که هيچ گاه اجازه ندهيد عدسي شيئي با نمونه ميکروسکوپي تماس پيدا کند. عدسي ها را هميشه با پارچه هاي مخصوص لنز تميز نماييد. براي مشاهده اجسام در زير ميکروسکوپ نيز هميشه از ضعيف ترين عدسي شروع نماييد و به سمت عدسي هاي قوي تر برويد.
نحوه کار با ميکروسکوپ نوري

بخش پژوهش هاي دانش آموزي تبيان - تهيه: پوريا ميرعشقي
تنظيم : نسرين صادقي
 
تعداد بازديد:12762 آخرين تغييرات:89/12/08
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر