جمعه 4 خرداد 1397 - 9 رمضان 1439 - 25 مي 2018
صفحه اصلي/قرآن


 
 


 


 


 
خروجي RSS

فضیلت و خواص سوره قدر

فضيلت و خواص سوره قدر

سوره قدر نود و هفتمين سوره قرآن كريم است كه مكي و 4 آيه دارد.


هر چيز ميوه اي دارد و ميوه قرآن سوره قدر است، هر چيز گنجي دارد و گنج قرآن سوره قدر است، هر چيز ياريگري دارد و ياريگر ضعيفان سوره قدر است، و هر چيز راه آساني دارد و راه آسان براي درماندگان سوره قدر است و هر چيز عصمتي دارد و عصمت مؤمنان سوره قدر است و هر چيز هدايتي دارد و هدايت صالحان سوره قدر است، هر چيز سروري دارد و سرور قرآن سوره قدر است.  و براي هر چيز حجتي است و حجت بعد از پيامبر صلي الله عليه و آله وسلم سوره قدر است پس به آن ايمان بياوريد.

سوره قدر نود و هفتمين سوره قرآن كريم است كه مكي  و 4  آيه دارد.

محتواي سوره

بيان نزول قرآن در شب قدر، و سپس بيان اهميت شب قدر و برکات و آثار آن.
 

فضيلت سوره

از امام باقر عليه السلام روايت شده است: هر كس سوره انا انزلناه... را با صداي بلند بخواند مانند آن است كه شمشير خود را در راه خداوند عزو جل كشيده است(جنگ مي كند). و هر كس اين سوره را آهسته قرائت نمايد مانند آن است كه در راه خدا در خون خود آغشته شده است. و هر كس اين سوره را ده بار بخواند خداوند گناهان او را مي زدايد و محو مي كند. 1
امام صادق عليه السلام مي فرمايند: هر كس اين سوره را در هر نماز واجب بخواند او را صدا زننده اي از جانب خداوند صدا مي زند كه: «اي بنده خدا! بخشيد خداوند بر تو گناهان گذشته را، پس از سر بگير عمل خود را.
از رسول خدا صلي الله عليه و آله وسلم نقل شده است: هر كس اين سوره را بخواند به او از ثواب كسي كه ماه رمضان را روزه گرفته است و شب قدر را شب زنده داري كرده است داده مي شود.
از حضرت رضا عليه السلام نقل شده است: هر كه نزد قبر برادر مؤمن خود از هر جانب كه بگذارد دست خود را، هفت بار انا انزلناه في ... را بخواند از ترس و بيم بزرگ و ترس روز قيامت در امان خواهد بود.
اميرمؤمنان عليه السلام مي فرمايند: هر كس قرائت كند سوره «قل هوالله...» را و «انا انزلناه...» را پيش از آنكه خورشيد طلوع كند رو نمي آورد و نمي رسد او را در آن روزگناهي، گرچه ابليس و شيطان تلاش نمايد.» 2
امام كاظم عليه السلام درباره قرائت اين سوره در روز جمعه مي فرمايد: براي خداوند در روز جمعه هزار نفحه رحمت است كه به هر بنده اي به اندازه اي از اين رحمت عطا مي كند و هر كس اين سوره را بعد از ظهر جمعه صد بار قرائت نمايد خداوند همه آن هزار نفحه رحمت را به او خواهد داد.3
امام صاددق عليه السلام فرمودند: هر که سوره قدر را در يکي از نمازهاي واجب قرائت نمايد منادي ندا مي دهد : اي بنده خدا گناهان گذشته تو را آمرزيده است پس اعمالت را از سر بگير
امام صادق عليه السلام فرمودند: نوري كه پيشاپيش مؤمنان در روز قيامت است ، نور سوره قدر است.4
اميرالمؤمنين در كلامي زيبا فضايل اين سوره را اينگونه تشريح كرده اند: هر چيز ميوه اي دارد و ميوه قرآن سوره قدر است، هر چيز گنجي دارد و گنج قرآن سوره قدر است، هر چيز ياري  گري دارد و ياري گر ضعيفان سوره قدر است، و هر
قرآن
چيز راه آساني دارد و راه آسان براي درماندگان سوره قدر است و هر چيز عصمتي دارد و عصمت مؤمنان سوره قدر است و هر چيز هدايتي دارد و هدايت صالحان سوره قدر است، هر چيز سروري دارد و سرور قرآن سوره قدر است. هر چيز زينتي دارد و زينت قران سوره قدر است، هر چيز خيمه اي دارد و خيمه متعبّدان سوره قدر است و هر چيز بشارتي دارد و بشارت مردم سوره قدر است و براي هر چيز حجتي است و حجت بعد از پيامبر صلي الله عليه و آله وسلم سوره قدر است پس به آن ايمان بياوريد. 5
از وجود نوراني امام باقر عليه السلام روايت شده است: هر كس سوره قدر را هر شب صد بار تلاوت نمايد پيش از آغاز صبح بهشت را خواهد ديد. 6
هم چنين فرموده اند: هر كس سوره قدر را در هنگام خواب و پس از بيداري قرائت كند ، اجر و ثواب آن لوح محفوظ را سرشار خواهد كرد.7
در روايتي ديگر فرمودند: هر كس اين سوره را تلاوت نمايد ، هفتاد صف از فرشتگان و هر يك هفتاد بار بر او درود و رحمت مي فرستند .8
و باز ايشان فرموده اند: هر كس سوره قدر را در هنگام خوابيدن 11 بار بخواند خداوند نوري برايش مي آفريند كه گستردگي آن جهان هستي را در برمي گيرد كه در هر درجه آن  هزار فرشته است. و ايشان تا صبح براي قاري اين سوره طلب مغفرت مي كنند.9
 

پاسخ به يک پرسش

با بر شمردن اين همه فضيلت براي يک سوره ممکن است اين پرسش براي شما پيش بيايد که اين همه اجر براي يک سوره آيا منطقي است؟
درباره فضيلت‏هاي سوره‏ها بايد گفته شود شايد براي تشويق و اهميّت دادن به آن‏ها اين قدر سفارش کرده‏اند و چون سوره قدر از منزلت خاصي برخوردار است، بر خواندن آن تشويق بيشتري شده است.
ثانياً اين همه فضيلت از آنِ کسي نيست که آن را بخواند و حقيقتش را درک نکند، بلکه از آنِ کسي است که ميخواند و ميفهمد و به محتوايش عمل ميکند و قرآن را بزرگ ميشمارد و آياتش را در زندگي پياده ميکند.(تفسير نمونه جلد 27ص 179).
مثلا در اين سوره آمده است که شما چه مي دانيد که شب قدر چيست؟ و واقعا ما چه ميدانيم که شب قدر چيست؟! کي باشد که عظمت آن را درک کنيم؛ اين همه فضيلت براي تلاوت اين سوره که وارد شده اگر ما را بر آن دارد که بر خواندنش مداومت داشته باشيم ، اميد است که به معارفي دست يابيم که ما را به حقيقت و نور اين سوره و عظمت شب قدر و وقايع آن رهنمون نمايد.  إن شاء الله

امام رضا عليه السلام مي فرمايند: هر مؤمني که هنگام وضو گرفتن سوره قدر را بخواند از گناهانش خارج مي شود مانند آن روزي که از مادر زاده شده است .
آثار و بركات سوره

1) خروج از دين و بدهكاري
يكي از آثار سوره قدر تسريع در پرداخت بدهي هاست.
امام باقر عليه السلام در جواب شخصي كه كه توان اداي قرض را نداشت فرمودند: زياد استغفار كن و سوره قدر را  فراوان بخوان.10
اميرالمؤمنين عليه عليه السلام مي فرمايند: بهترين رفيق آدمي سوره قدر است كه به و سيله آن مي تواند قرضش را ادا كند.11
 
2) دواي دردها
در روايتي از امام صادق عليه السلام نقل شده است: هر كس كه دردي دارد كوزه اي نو بگيرد و در آن آب بريزد و اين كار را خود به عهده گيرد سپس سوره قدر را به شيوه ترتيل سي بار بر آن آب بخواند . آنگاه از آن آب بنوشد و با آن وضو بگيرد و به وسيله آن سر و صورت خود را مسح كند و هر مقدار كه از آب كم شد بر آن بيفزايد سه روز بر او نمي گذرد مگر اينكه به اذن خداوند درد او درمان مي شود.12
 
3) بينايي چشم
در روايتي از امام صادق عليه السلام آمده است: هر كس سوره قدر را بر آب بخواند و از آن اب بنوشد خداوند نوري در چشمان او قرار مي دهد .13
 
4) آسان شدن زايمان
در روايت آمده است: هرگاه زايمان زني سخت شد در كنارش سوره قدر را زياد قرائت كنيد.14
 
5) فرزند دار شدن
قران و خدا
برخي از افراد از داشتن فرزند يا جنسيت دلخواه محرومند. امام باقر عليه السلام فرمودند: هر وقت كه زن وارد ماه نهم شد ، سوره قدر را با مشك و زعفران بنويس و آن را شسته و به او بنوشان.15
 
6) درمان بيماري كبد
امام صادق عليه السلام فرمودند: اگر سوره قدر را بر سفالي جديد نوشته و با آب باران شسته شود سپس مقداري شكر بر آن اضافه كنند و كسي كه درد كبد دارد آن را بنوشد به اذن خداوند خوب مي شود.16
 
7) خواب آرام و امنيت هنگام خواب
امام صادق عليه السلام فرمودند: هر كس بعد از نماز عشا 15 بار سوره قدر را قرائت نمايد تا شب آينده در امان الهي خواهد بود. و هر كه 7 بار اين سوره را پيش از خواب قرائت نمايد تا صبح در امان الهي خواهد بود.17
 
8) اجابت دعا
امام جواد عليه السلام فرمودند: هر كس سوره قدر را در يكي از نمازهايش قرائت نمايد ، در عليين نمازش مورد قبول و ثوابش دو برابر مي شود و هر كس اين سوره را بخواند و آنگاه دعا كند دعايش در لوح محفوظ مستجاب نوشته مي شود.18
برخي از افراد از داشتن فرزند يا جنسيت دلخواه محرومند. امام باقر عليه السلام فرمودند: هر وقت كه زن وارد ماه نهم شد سوره قدر را با مشك و زعفران بنويس و آن را شسته و به او بنوشان
9) بخشش گناهان
امام صادق عليه السلام فرمودند: هر کس سوره قدر را در يکي از نمازهاي واجب قرائت نمايد منادي ندا مي دهد : اي بنده خدا گناهان گذشته تو را آمرزيده است پس اعمالت را از سر بگير.19
امام رضا عليه السلام مي فرمايند: هر مؤمني که هنگام وضو گرفتن سوره قدر را بخواند از گناهانش خارج مي شود مانند آن روزي که از مادر زاده شد. 20
 
10) مغفرت براي اموات
از جمله حقوقي که بر عهده مؤمنين است به ياد داشتن و هديه فرستادن براي اموات و درگذشتگان به ويژه والدين، بستگان، و دوستاني است که از دنيا به سراي باقي رفته اند مي باشد. در حديثي ارزشمند از امام رضا عليه السلام آمده است: هر کس قبر مؤمني را زيارت کند و در کنار قبرش سوره قدر را هفت مرتبه قرائت کند ، خداوند هم او و صاحب قبر را مي آمرزد. 21
 

ختومات مجرب

وسعت رزق و روزي
الف: هر روز 10 مرتبه بعد از نماز صبح بخواند و قدرت خدا را مشاهده نمايد.
ب: همچنين به نيت برآورده شدن حاجات 360 بار اين سوره مباركه را قرائت نمايد. 22
 
پي نوشت ها :
(1) الکافي، ج2، ص454
(2) سوره قدر جلوه گاه ولايت،صص 25-17
(3) الامالي، صدوق، ص703
(4) بحارالانوار، ج89، ص329
(5) همان، ص331
(6) جامع احاديث شيعه، ج15، ص126
(7) مستدرک الوسائل، ج4، ص293
(8) بحارالانوار، ج89، ص330
(9) جامع احاديث شيعه، ج15، ص149
(10) الکافي، ج5، ص317
(11) جامع احاديث الشيعه، ج15، ص127
(12) طب الائمه، ص123
(13) مستدرک الوسائل، ج4، ص314
(14) الدعوات،ص201
(15) طب الائمه، ص96
(16)مستدرک الوسائل، ج4، ص314
(17) تفسيرالبرهان، ج5، ص699
(18) مستدرک الوسائل، ج4، ص190
(19) ثواب الاعمال، ص124
(20)فقه الرضا، ص70
(21) کتاب من لا يحضره الفقيه، ج1، ص181
(22) درمان با قرآن، ص154 و 155
فرآوري: محمدي
بخش قرآن تبيان

منابع :
پايگاه اينترنتي انهار
ويکي پديا
تفسير نمونه ج 27 
تعداد بازديد:18208 آخرين تغييرات:90/01/30
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر