جمعه 9 اسفند 1398 - 4 رجب 1441 - 28 فوريه 2020
صفحه اصلي/معرفي استان


 
 


 


 


 
خروجي RSS

جغرافياي طبيعي


استان سيستان و بلوچستان با وسعتي حدود 500/187 کيلومتر مربع ، 4/11 درصد از مساحت کل کشور را تشکيل داده و از پهناورترين استان هاي کشور مي باشد، که با قرار گرفتن در بين 25 درجه و 3 دقيقه تا 31 درجه و 27 دقيقه عرض شمالي از خط استوا و 58 درجه و 50 دقيقه تا 63 درجه و 21 دقيقه طول شرقي از نصف النهار گرينويچ، از نظر جمعيتي از کم تراکم ترين استان هاي کشور است. اين استان از شمال به خراسان و کشور افغانستان، از شرق به کشورهاي پاکستان و افغانستان، از جنوب به درياي عمان و از مغرب به استان هاي کرمان و هرمزگان محدود مي شود.

 


 

 

شمال استان 

شمال استان، نگيني است برآمده از آبرفت هاي رودخانه هيرمند، که بزرگ ترين درياچه آب شيرين جهان را در خويش جاي داده است. کوه خواجه تنها پشته بلندي مي باشد که در منطقه مسطح سيستان خود نمايي نموده و نزد اهالي از قداستي خاص برخوردار است. دشت سيستان که در گروه اقليم بياباني ميانه قرار دارد، بارشي کمتر از 65 ميلي متر را در سال دريافت مي کند و ميزان تبخير در آن به بيش از 5000 ميلي متر مي رسد. اين شرايط در مجموع باعث خشکي فيزيکي شديد محيط بوده و در سالهايي که ميزان ورودي آب رودخانه هيرمند کاهش مي يابد، خشکسالي هاي مخرب توسعه پيدا مي کند. شريان حياتي منطقه يعني هيرمند نوسانات ساليانه قابل ملاحظه اي را نشان مي دهد. وزش بادهاي 120 روزه که از اواخر بهار تا پايان تابستان مي وزد در تشديد نياز و خشکي محيط موثر است.
 


 

 

 

جنوب استان

جنوب استان نيز صدفي است که وسعت متنوع اش را با درياي عمان گره زده است. اين وادي داراي طبيعتي کوهستاني  مي باشد. مناطق جنوبي استان با توجه به مجاورت با درياي عمان و بهره گيري از بادهاي موسمي اقليم متفاوتي دارند. بالا بودن ميانگين دما و پايين بودن نوسانات آن از مشخصه هاي اساسي اقليم منطقه است. با توجه به پايين بودن نزولات جوي و عدم وجود منابع برفي کوهستاني اکثر جريانات رودخانه اي، موقتي و فصلي بوده و در بخش وسيعي از استان منابع محدود آب هاي زير زميني تنها امکانات تامين آب محسوب مي شوند. وجود مخروط آتشفشاني تفتان با 3941 متر ارتفاع در شمال بلوچستان مرکزي، شرايط اقليمي متنوع و جالبي را فراهم آورده است (1). با توجه به دوره آماري 1375- 1359 ميانگين بارش ساليانه استان 8/139 ميلي متر و ميانگين دما ساليانه 6/22 درجه سانتي گراد، مي باشد (2). از لحاظ تقسيمات کشوري استان داراي 8 شهرستان، 32 بخش، 30 شهر، 94 دهستان و حدود 6300 آبادي مي باشد.

 

 

منابع طبيعي


وسعت استان و تنوع آب و هوايي ،موجب بروز تنوع در پوشش گياهي و غناي منابع طبيعي تجديد شونده گرديده است. حدود 55 درصد از کل مساحت استان معادل 000/250/10 هکتار را مراتع در برگرفته است که 300 هزار هکتار مراتع خوب، 750 هزار هکتار مراتع متوسط و 2/9 ميليون هکتار مراتع فقير و خيلي فقير مي باشد. وجود تالاب هامون و امکان توليد علوفه ني و بوني در سطح 000/150 هکتار با توليد متوسط حداقل 6 تن در هکتار علوفه خشک ( در مواقع غير خشکسالي ) از سرمايه هاي مهم منطقه به شمار مي رود. در استان بيش از 1200 گونه گياهي که حدود 70 گونه آن داراي ارزش دارويي و صنعتي مي باشد شناخته شده است. از جمله مي توان گونه هاي کهور، کنار، بنه، بادام، جش و گز روغن را نام برد. مساحت جنگل هاي استان که عمدتاً نيمه متراکم و کم تراکم هستند قريب به يک ميليون هکتار مي باشد. همچنين حدود 3/6 ميليون هکتار را بيابان و شنزار در بر گرفته است.


 

تعداد بازديد:7681 آخرين تغييرات:84/12/11
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر