جمعه 22 آذر 1398 - 16 ربيع الثاني 1441 - 13 دسامبر 2019
صفحه اصلي/سياسي و اقتصادي


 
 


 


 


 
خروجي RSS

نرخ سود جدید سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه مدت و بلند مدت بانک‌ها

فارس منتشر کرد

نرخ سود جديد سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري کوتاه مدت و بلند مدت بانک‌ها

خبرگزاري فارس: گروه اقتصادي فارس نرخ سود جديد سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري کوتاه مدت و بلند مدت بانک‌هاي خصوصي و دولتي را منتشر کرد.


 

خبرگزاري فارس: نرخ سود جديد سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري کوتاه مدت و بلند مدت بانک‌ها

 

به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس «توانا» بعد از اعلام تغييرات نرخ سود سپرده‌ها در سيستم بانکي، بانک‌هاي دولتي و خصوصي با صدور اطلاعيه‌هايي مشتريان خود را در جريان اين تغييرات قرار داده‌اند. برهمين اساس و طبق توافق شوراي هماهنگي مديران بانک‌هاي دولتي و کانون بانک‌هاي خصوصي نرخ سود روز شمار 7 درصد و نرخ سود سپرده‌هاي 5 ساله را 20 درصد تعيين شد.
 
بانک تجارت نيز در همين ارتباط نرخ جديد سود سپرده‌هاي سرمايه گذاري کوتاه مدت و بلند مدت خود را اعلام کرد؛ بانک تجارت، نرخ سود انواع سپرده هاي کوتاه مدت و بلندمدت اين بانک در راستاي اجراي سياستهاي پولي نظام بانکي کشور افزايش يافته بدين شرح تغيير داده است.

نرخ سود سپرده هاي سرمايه گذاري سه ماهه 10 درصد ، شش ماهه 12 درصد و نه ماهه 15 درصد،‌ سود سپرده هاي سرمايه گذاري بلندمدت يکساله 17 درصد ، دو ساله 5/18 درصد ، سه ساله 19 درصد ، چهار ساله 5/19 درصد و پنج ساله 20 درصد اعلام شده است .

بانک صادرات ايران ديگر بانکي است که در راستاي اجراي سياست‌هاي پولي، اعتباري و نظارتي جديد نظام بانکي کشور طي مصوبه‌اي نسبت به افزايش نرخ سود علي‌الحساب انواع سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري اقدام کرد. براين اساس نرخ سود سپرده‌هاي اين بانک به شرح زير از روز دوشنبه مورخ 10 بهمن ماه سال 90 درکليه شعب قابل اجرا است.

سپرده سرمايه گذاري کوتاه مدت روز شمار 7 درصد، سپرده سرمايه گذاري کوتاه مدت 3 ماهه 10 درصد، سپرده سرمايه گذاري کوتاه مدت  6 ماهه 12 درصد، سپرده سرمايه گذاري کوتاه مدت 9 ماهه 15 درصد، سپرده سرمايه گذاري بلند مدت يکساله 17 درصد، سپرده سرمايه گذاري بلند مدت دو ساله 18 درصد، سپرده سرمايه گذاري بلند مدت سه ساله 19 درصد، سپرده سرمايه گذاري بلند مدت چهار ساله 19.5 درصد و سپرده سرمايه گذاري بلند مدت پنج ساله 20 درصد تعيين شده است.

در بانک ملي نيز بخاطر اجراي مصوبه اخير شوراي پول و اعتبار و سياست‌هاي جديد پولي و اعتباري نظام بانکي کشور، نرخ‌هاي جديد سود سپرده ها و تسهيلات اين بانک به مشتريان اعلام شد.

اين نرخ ها از تاريخ 8 بهمن ماه جاري در سطح تمامي شعب اين بانک اجرايي شده و نرخ سود سپرده هاي قبل از تاريخ مذکور تا سررسيد تابع  نرخ هاي زمان انعقاد مي باشد.

بر اساس اين گزارش نرخ سود علي الحساب سپرده هاي پنج ساله بانک ملي ايران 20 درصد، چهار ساله 5/19 درصد ، سه ساله 19 درصد ، دو ساله 5/18 درصد ، يک ساله 17 درصد ، نه ماهه 15 درصد، شش ماهه 12 درصد، سه ماهه 10 درصد و کوتاه مدت عادي 7 درصد خواهد بود.

در بخش اعتباري نيز نرخ سود عقود مبادله اي با مدت بازپرداخت تا 2 سال معادل 14 درصد و براي بازپرداخت بيش از 2 سال 15 درصد و همچنين حداقل نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتي 21 درصد است.

ضمناً ميزان تسهيلات خريد کالا تا مبلغ 40 ميليون ريال ، سقف تسهيلات جعاله رفع احتياجات ضروري 40 ميليون ريال، تسهيلات جعاله تعمير مسکن تا مبلغ 50 ميليون ريال، تسهيلات خريد خودروي سواري به ميزان 70 ميليون ريال و حداکثر معادل 80 درصد بهاي خودرو، تسهيلات خريد خودروهاي جايگزين وانت و تاکسي فرسوده به ميزان 100 ميليون ريال و حداکثر معادل 80 درصد بهاي خودرو خواهد بود.

بانک ملت نيز نرخ سود سپرده هاي سرمايه گذاري خود را تا 20 درصد افزايش داد. اين بانک هم پيرو ابلاغ بسته سياستي نظارتي بانک مرکزي و  با تصويب هيات مديره، نرخ سود علي الحساب سپرده هاي سرمايه گذاري را افزايش داد.

بر اساس اين گزارش، نرخ سود سپرده هاي سرمايه گذاري کوتاه مدت عادي بانک ملت 7درصد، ويژه سه ماهه 10درصد، ويژه شش ماهه 12درصد، ويژه نه ماهه 15درصد، يک ساله 17درصد، دوساله 18.5درصد، سه ساله 19درصد، چهارساله 19.5درصد و پنج ساله 20درصد تعيين شد.

در عين حال، نرخ سود علي الحساب سپرده ها در مناطق آزاد نيز همانند سرزمين اصلي خواهد بود.

در ديگر بانک‌ها از جمله بانک سامان نيز نرخ سود علي‌الحساب انواع سپرده‌هاي کوتاه مدت و سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مدت‌دار افزايش يافت.

برپايه اين گزارش، نرخ سود سپرده‌هاي بلندمدت دو تا پنج‌ساله 20 درصد، سپرده‌هاي يک‌ساله 17 درصد، سپرده‌هاي 9 ماهه 15 درصد، سپرده‌هاي شش ماهه 12 درصد، سپرده‌هاي سه ‌ماهه 10 درصد و سپرده‌هاي کوتاه‌مدت عادي (روزشمار) نيز 7 درصد تعيين شده است.

همچنين در راستاي اجراي بسته سياستي- نظارتي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران نرخ سود سپرده هاي کوتاه مدت و بلند مدت بانک سرمايه افزايش يافت.

به گزارش روابط عمومي بانک سرمايه، در پي توافقات بعمل آمده در شوراي هماهنگي بانکهاي دولتي و خصوصي و مصوبه هيات مديره اين بانک نرخ سود سپرده هاي اين بانک بر اين اساس مي باشد. سپرده هاي سرمايه گذاري کوتاه مدت 7%، سپرده سرمايه گذاري کوتاه مدت ويژه 3 ماهه 10%، سپرده سرمايه گذاري کوتاه مدت ويژه 4 ماهه 11%، سپرده سرمايه گذاري کوتاه مدت ويژه 6 ماهه 12%، سپرده سرمايه گذاري کوتاه مدت ويژه 9 ماهه 15%، سپرده سرمايه گذاري بلند مدت 1 ساله 17%، سپرده سرمايه گذاري بلند مدت2 ساله 18%، سپرده سرمايه گذاري بلند مدت 3 ساله 19%، سپرده سرمايه گذاري بلند مدت 4 ساله 5/19% و سپرده سرمايه گذاري 5 ساله 20% اعلام شد.

لازم به ذکر است، نرخ هاي اعلامي از ابتداي ساعت اداري روز سه شنبه مورخ 11/11/1390 قابل اجرا مي باشد.

در راستاي اجراي بسته جديد سياستي– نظارتي بانک مرکزي جمهوري اسلامي نرخ جديد سود ماهانه انواع سپرده هاي کوتاه مدت و بلندمدت بانک سينا اعلام شد.

به گزارش روابط عمومي بانک سينا نرخ جديد سود علي الحساب سپرده هاي کوتاه مدت روزشمار 7% ، سپرده سرمايه گذاري 3 ماهه 10 درصد، سپرده سرمايه گذاري 6 ماهه 12% ، سپرده سرمايه گذاري 9 ماهه 15% و نرخ سود سپرده هاي سرمايه گذاري يکساله تا پنج ساله به ترتيب  17 درصد ، 18.5درصد، 19 درصد، 19.5درصد و 20 درصد تعيين شد.

بانک توسعه صادرات ايران، نرخ سود علي الحساب سالانه سپرده ريالي در طول دوره سپرده گذاري را اعلام کرد. نرخ‌هاي جديد به شعب اين بانک ابلاغ شده است.

بر اساس اين گزارش نرخ سود بلندمدت پنج ساله اين بانک 20 درصد و بلندمدت يکساله نيز 17درصد تعيين شده است.

همچنين سپرده‌هاي کوتاه مدت بانک توسعه صادرات ايران به چهار نوع عادي، سه ماهه، شش ماهه و نه ماهه تقسيم شده که نرخ‌هاي آن بين 7 تا 15 درصد اعلام شده است.

نرخ سود علي الحساب انواع سپرده هاي ريالي بانک توسعه صادرات ايران کوتاه مدت عادي 7 درصد،کوتاه مدت سه ماهه 10 درصد، کوتاه مدت شش ماهه 12 درصد، کوتاه مدت نه ماهه 15 درصد، بلند مدت يکساله 17 درصد، بلند مدت دوساله 18 درصد، بلند مدت سه ساله 18.5درصد، بلند مدت چهار ساله 19 درصد و بلند مدت پنج ساله 20 درصد تعيين شده است.

در بانک کشاورزي نيز نرخهاي سود بر اساس مصوبه شوراي پول و اعتبار و همچنين در قالب سياست هاي پولي،اعتباري و نظارتي بانکي کشور،تعيين و ابلاغ شده است و عمليات جايگزيني نرخ هاي جديد همزمان با دهه مبارک فجر از دوازدهم بهمن ماه سال جاري آغاز مي شود.

براساس اين گزارش؛ به سپرده هاي سرمايه گذاري کوتاه مدت روزشمار 7 درصد، از سه ماه تا کمتر از شش ماه 10 درصد ،از شش ماه تا کمتر از 9 ماه 12درصد و به سپرده هاي از 9 ماه تا کمتر از يک سال 15درصد سود علي الحساب سالانه پرداخت خواهد شد.

اين گزارش مي افزايد نرخ سود علي الحساب سالانه براي سپرده هاي يکساله، دوساله، سه ساله،چهارساله و پنج ساله بانک کشاورزي نيز به ترتيب 17، 18، 19 ، 5/19و20 درصد تعيين شده است.

افزايش نرخ سود علي الحساب سپرده هاي سرمايه گذاري بانک پارسيان؛ در پي ابلاغ سياست هاي پولي، اعتباري و نظارتي نظام بانکي کشور  1390 از سوي بانک مرکزي ج.ا.ا نرخ هاي جديد سود علي الحساب سپرده هاي سرمايه گذاري بانک پارسيان از تاريخ 9/11/90 به شرح زير اعلام مي‌شود.

بر اساس اين گزارش بانک پارسيان، نرخ سود کوتاه مدت عادي و کوتاه مدت ويژه سه ماهه از اين تاريخ به ترتيب 7 و 10 درصد خواهد بود .  بانک پارسيان همچنين نرخ سود کوتاه مدت ويژه شش ماهه و نه ماهه خود را نيز به ترتيب 12 و15 درصد اعلام کرد.

اين بانک براي سپرده هاي يکساله و پنجساله نيز به ترتيب نرخ 17 و 20 را تعيين کرده است.

بنا به اين گزارش ، نرخ سود سپرده هاي بلند مدت 2لغايت 4 ساله ، "هفت" ، "کوثر"، "انتخاب" متعاقبا ابلاغ مي‌شود.

ساير بانک‌ها که نام آنها در اين گزارش نيامده نيز مشابه هم‌تايان خود در بخش دولتي و خصوصي براي سپرده هاي خود نرخ‌گذاري کرده‌اند.تعداد بازديد:4834 آخرين تغييرات:90/11/13
نظرات

  • ناشناس:از بانک سینا خبری نیست
نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر