دوشنبه 23 تير 1399 - 21 ذي القعده 1441 - 13 ژولاي 2020
صفحه اصلي/معرفي استان


 
 


 


 


 
 
خروجي RSS

معرفي شهرستان سراوان

موقعيت جغرافيايي ( اقليم و سرزمين )

تقسيمات کشوري

شهرستان سراوان با مساحت23880 کيلومتر مربع ، در شرق استان سيستان و بلوچستان قرار گرفته و فاصله مرکز شهرستان تا مرکز استان337 کيلومتر است . اين شهرستان داراي تعداد 5 مرکز شهري و6 بخش ، 14 دهستان و 708 آبادي داراي سکنه است .

  عنوان

  شهرستان

  استان

نسبت شهرستان به استان (درصد)

مساحت ( کيلومتر مربع )

23880

187502

74/12

تعداد شهر

5

31

13/16

تعدا بخش

6

36

67/16

تعداد دهستان

14

98

29/14

عوارض طبيعي

( ارتفاعات ، رودخانه ها ، قنات ، چاه و چشمه ها( اعم از فصلي و غير فصلي ) سرچشمه رودخانه و منتهي به بخش رودخانه ماشکيد در اين شهرستان واقع مي باشد .
 ارتفاعات : کوه بيرک ، کوه سفيد ، کوه بم پشت ، کوه سياجان
رودخانه ها: ماشکيد،سيمش ،روتک
 منابع تامين آب و حوزه آبريز و شبکه رودخانه ها :آب اين شهرستان ازطريق 1269حلقه چاه 307 رشته قنات 272 رشته چشمه با ميزان آبدهي 183ميليون متر مکعب و رودخانه هاي ماشکيد با ميزان آبدهي متوسط سالانه 80 ميليون متر مکعب تامين مي شود.

اقليم

شهرستان سراوان داراي اقليم بياباني گرم و خشک مي باشد . ميانگين بارش سالانه در اين شهرستان 6/104 ميلي متر و متوسط دماي آن در سال 82  از 43 الي 4- درجه سانتي گراد درتغييراست .

پيشينه تاريخي و گردشگري

( تاريخچه و وجه تسميه نامگذاري ،اماکن و آثار تاريخي ، آداب و رسوم ،مشاهير و شخصيت هاي تاريخي )  سراوان در سال 1326 به شهعرستان تبديل شده است . قبل از ورود نيروهاي دولتي به اين منطقه نوع اداره و حکومت در منطقه ملوک الطوايفي بوده و هر قسمتي از مناطق اين شستون نام قبلي اين شهرستان بوده که بعداً از آن به سراوان ياد شده است .

جاذبه هاي تاريخي :

1- سنگ نگاره ها :

مهمترين اين سنگ نگاره ها مربوط به دره نگاران ناهوک مي باشد که بر روي کوههاي منطقه سردشت در دره اي بنام دره نگاران واقع شده است و براساس بررسي هاي تاريخي و کارشناسي هاي باستان شناسي مربوط به دره شکار مربوط به ده هزار سال پيش است .

2- قلعه سب :

اين قلعه مربوط به دوره اسلامي است و حکام ساکن در آن بر کل منطقه سيب و سوران ، هيدوچ ، کنت و زابلي تسلط داشته و در واقع امراء آن مناطق تحت سلطه و خدمت آنها زندگي مي کردند .

3- قبرستان قديمي گشت :

قبرستان مزبور در قسمت سفلاي گشت واقع و مربوط به هزاره اول قبل از ميلاد مي باشد در پويش هاي باستان شناسي انجام شده آثاري از سنگ نگاره ها که مربوط به ساکنين قديمي گشت بوده اند يافت شده است .

4- کارگاه سفال کلپورگان :

صنعت سفال کلپورگان هنريست به جاي مانده از انسانهاي نخستين که بيش از هفت هزار و پانصد هزار سال قدمت دارد و در واقع موزه زنده ايست از اين صنعت و هنر .از شاخصه هاي مهم اين صنعت پيش از تاريخ ماندگاري آن طي قرون و هزاره اي متمادي و عدم تاثير تکنولوژي جديد و روشهاي مدرنيته سفال سازي و عدم بهره گيري از هرگونه لعاب مي باشد . از ديگر ويژگيهاي خاص اين صنعت و هنر ، کار توسط هنرمندان زن منطقه مي باشد .

5- تپه روباهک :

از جمله سنبل هاي تاريخي که در زمره جذابيت هاي خاص اين شهرستان مي باشد که براساس نظر کارشناسان امر از نظر سابقه تاريخي قدمت آن به شهر سوخته زابل مي رسد که با انجام کار کارشناسي و تهيه و تامين اعتبارات کافي و بيرون اوردن زمينه هاي سابقه تاريخي اين شهرستان و اهميت آن در گذشته خواهد شد .

زبان و مذهب

مردم شهرستان سراوان به لهجه محلي تکلم مي کنند و لهجه هاي بلوچي و فارسي نيز رايج است . در اين شهرستان86/99 درصد جمعيت آن را مسلمانان شيعه / سني/ تشکيل مي دهند.

  دين 

  شهرستان

  استان

   ساکن

  غير ساکن

  نقاط شهري

  نقاط روستائي

جمع

00/100

00/100

00/100

00/100

00/100

مسلمان

86/99

84/99

77/99

90/99

90/99

زرتشتي

03/0

3/0

2/0

3/0

02/0

کليمي

-

------

-

-

-

مسيحي

-

01/0

-

-

-

ساير

12/0

   12/0

20/0

7/0

07/0

جمعيت نيروي انساني

الف : جمعيت

جمعيت شهرستان سراوان در سال 1375 حدود172136نفر بوده اين رقم در سال 1382 به 213086  نفر رسيده است .تغييرات جمعيت در سال 1382 نسبت به سال 1375 ،برابر  8/23درصد بوده است .

  شرح

 کل جمعيت

جمعيت روستائي

جمعيت شهري

ميزان شهرنشيني (درصد)

شهرستان

213086

126542

86544

6/40

استان

2150009

1084974

1065035

5/49

ب- نيروي انساني

بر اساس برآورد انجام شده در سال 1382جمعيت فعال اين شهرستان *(استان)241923نفر، جمعيت شاغل 225353 نفر به ترتيب روستايي و شهري 1084974و 1065034بوده و ترکيب اشتغال به ترتيب کشاورزي صنعت و خدمات 28و8/24و2/47 درصد مي باشد.بر همين اساس نرخ بيکاري 2/19 درصد بوده که نسبت به سال 1375(نرخ بيکاري 9 درصد بوده )،113درصد رشد داشته (2/10 درصد افزايش يافته است )

  جمعيت

  جمعيت فعال

  جمعيت شاغل

نرخ بيکاري (درصد)

  ترکيب اشتغال ((درصد))

شهرستان

استان

شهرستان

استان

شهرستان

استان

شهرستان

استان

کشاورزي

صنعت

خدمات

213086

2150009

  -----

241923

 ------

225353

-----

2/19

28

8/24

2/47

*- نظر به اينکه اطلاعات جمعيتي براي سالهاي مختلف برنامه بصورت برآورد مي باشد(براي کل برنامه پنج ساله بوده است) و براي شهرستانها به تفکيک نداريم آمار استان را در نظر مي گيريم. 

ج:آمار شهدا، جاويدالاثرها، جانبازان و آزادگان

شهرستان سراوان يکي از شهرستانهاي شهيد پرور استان سيستان و بلوچستان بوده که نقش مؤثري در جنگ تحميلي داشته است آمار ذيل گوياي اين مطلب است :

  شرح

  شهدا

  جاويدالاثرها

  جانبازان

  آزادگان

شهرستان

90

-

40

28

استان

1819

--------

3988

572

امور اجتماعي :

الف: سواد

ميزان باسوادي شهرستان در سال 1375 برابر 3/58 درصد بوده که به 1/69 درصد در سال 1382 افزايش يافته است .

  شرح

  سال 1375

  سال 1382

  درصد تغييرات

نرخ رشدسالانه(درصد)

 

شهرستان

استان

شهرستان

استان

شهرستان

استان

شهرستان

استان

نقاط شهري

42/71

7/70

92/81

2/81

5/10

5/10

5/1

5/1

نقاط روستائي

19/51

68/45

69/61

18/56

5/10

5/10

5/1

5/1

ب:آموزش و پرورش

در سال تحصيلي 83-1382تعداد کل دانش آموزان مقاطع مختلف تحصيلي( بدون بزرگسالان و مراکز تربيت معلم ) شهرستان 60502 نفر بوده که 23/11 درصد از دانش آموزان استان را تشکيل مي دهد.از کل دانش آموزان اين شهرستان 06/62 درصد در مقطع ابتدائي ، 10/23 درصد در مقطع راهنمائي ،  49/14 درصد در مقطع متوسطه و 59/9 درصد در مقطع متوسطه در رشته هاي فني و حرفه اي و کار و دانش مشغول به تحصيل مي باشند . 38/44 درصد از کل دانش آموزان شهرستان سراوان  دانش آموزان دختر تشکيل مي دهند و سهم دانش آموزان مناطق روستائي نيز94/60 درصد مي باشد.

  عنوان

  سال 1375

  سال 1382

شاخصهاي مقايسه اي طي سالهاي82- 1375 

  درصد تغييرات

رشد سالانه (درصد)

شهرستان

استان

شهرستان

استان

شهرستان

استان

شهرستان

استان

تعداددانش آموزان

42358

418501

60502

528631

83/42

3/26

12/6

12/2

تعداد دانش آموزان دختر

17245

175794

26849

242443

69/55

38

96/7

82/4

تعداد مراکزآموزشي

511

3500

901

5866

32/76

6/67

9/10

70/9

تعداد کادر آموزشي

1141

12203

1147

14202

53/0

39/16

08/0

34/2

سرانه فضائي آموزشي (مترمربع )

----

-------

82/1

06/2

----

------

-----

-----

ج: آموزش عالي

در سال تحصيلي 83-1382 در شهرستان سراوان ،143  دانشجو در حال تحصيل بوده که از اين تعداد 90  در صد در  در دانشگاه آزاد و 10 درصد در دانشگاه پيام نور مشغول به تحصيل بوده اند.

  عنوان

  سال 1375

  سال 1382

شاخصهاي مقايسه اي طي سالهاي82- 1375 

  درصد تغييرات

رشد سالانه (درصد)

شهرستان

استان

شهرستان

استان

شهرستان

استان

شهرستان

استان

تعدادمراکزآموزش عالي

-

12

2

24

2

100

100

9/5

تعداد دانشجويان

-

26250

143

36977

143

9/40

100

19/3

دانشجويان دختر

-

6715

61

17880

61

3/166

100

8/8

د: بهداشت و درمان

شهرستان سراوان از لحاظ امکانات بهداشتي و درماني در سال 1375 داراي  1 بيمارستان با190  تخت بوده که در سال  1382 تعداد بيمارستان  به 1 و تعداد تخت بيمارستان  نيز به  190 رسيده است .همچنين در سال 1375 تعداد مراکز بهداشتي شهري و روستائي  5 و16 مرکز بوده که اين رقم در سال 1382به 11 و14 مرکز افزايش يافته است .نسبت برخورداري جمعيت به پزشک در سال 1375 به ازاي هر هزار نفر23 درصد بوده که اين نسبت در سال 1382 به  28 درصد  پزشک رسيده است .طي همين سال به ازاي هر هزار نفر 7 درصد تخت بيمارستان بوده که به  9 درصد تخت بيمارستاني تغيير يافته است.

   شرح

  سال 1375

  سال 1382

  درصدتغييرات بين

  سال هاي82- 1375 

 رشدسالانه(درصد)

  دوره 82- 75

 

شهرستان

استان

شهرستان

استان

شهرستان

استان

شهرستان

استان

تعداد بيمارستان

1

13

1

14

-

7/7

-

7/7

تعداد مراکز بهداشتي و درماني شهري

5

50

11

140

120

182

14

1/101

تعدا د خانه بهداشت

89

632

97

719

9

7/13

1

15/0

تعداد پزشک و دندانپزشک

39

383

43

603

2/10

4/57

5/2

2/0

سرانه تخت بيمارستاني به ازاي هرهزارنفر

110

3/67

2/89

7/68

19/0-

2

01/1-

5/1

سرانه پزشک عمومي به ازاي هرهزارنفر

8/19

16

9/16

20

6/14-

25

6/5-

7/5

هـ : فرهنگ و گردشگري

تعداد سينماهاي فعال شهرستان سراوان از--- سالن نداشته است در سال 1375 به - سالن در سال 1382 رسيده همچنين تعداد کتابخانه هاي عمومي طي هميق سالها از 4 باب به 6 باب رسيده است .از نظر سالن سخنراني و نمايش حدود تغييري نداشته درصد رشد / کاهش داشته و از3 سالن در سال 1375  به 3 سالن در سال 1382 رسيده و تعداد مراکز فرهنگي ثابت کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان از  1 مرکز در سال 1375 به 1 واحد در سال 1382 رسيده است .

  شرح

  سال 1375

  سال 1382

  درصدتغييرات 

رشدسالانه(درصد

 

شهرستان

استان

شهرستان

استان

شهرستان

استان

شهرستان

استان

تعداد سينما

-----

3

-----

2

-----

34 -

-----

8/42 -

تعداد سالن هاي نمايش

3

29

3

32

-------

10

5/20

3/3

تهداد کتابخانه عمومي

4

25

6

40

50

60

5/22

1/3

تعداد مرکزفرهنگي ثابت کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان

1

19

1

19

------

-----

------

------

موزه هاي مهم :

اماکن سياحتي تاريخي و مراکز توريستي با ذکر جاذبه هاي گردشگري :

1-  قلعه سب  2- قلعه کنت 3- مسجد جامع دزک 4- منطقه سرسبز و ديدني دره نگاران 5- آرامگاه هاي روستاي جالق و زيارتگاههاي متعدد

شخصيت ها ،مشاهير تاريخي و فرهنگي :

صنايع دستي :

1- سفال کلپورگان  2- سوزن دوزي  3- سکه و آيينه دوزي  4- جواهر سازي

و- تربيت بدني

اين شهرستان از وجود يک  استاديوم ، يک ميدان فوتبال ، سه ميدان واليبال ، سه  بسکتبال ، چهار سالن ورزشي و يک ورزشگاه بهره مند مي باشد. سرانه فضاي ورزشي به ازاي هر هزار نفر ( سر پوشيده )47  متر مربع و سرانه فضاي ورزشي روباز 381 متر مربع براي هزار نفر جمعيت است .

تعداد ورزشگاه

استاديوم

سالن ورزشي

مورد بهره برداري

در دست احداث

مورد بهره برداري

در دست احداث

شهرستان

استان

شهرستان

استان

شهرستان

استان

شهرستان

استان

1

1

7

-

8

4

53

2

17

امور توليدي و اقتصادي

الف: منابع آب و خاک

در سال 1382 حجم آب هاي زير زميني در شهرستان سراوان 183ميليون متر مکعب بوده که معادل 13 درصد کل آب هاي زير زميني استان مي باشد . همچنين کل منابع آبهاي سطحي در اين شهرستان -  ميليون متر مکعب بوده که حدود - ميليون متر مکعب از اين آب ها برداشت شده است .

عنـــــــــوان

ميزان ( ميليون متر مکعب )

شهرستان

استان

پتانسيل آب هاي زير زميني

166

1212

ميزان برداشت از منابع آب هاي زير زميني

183

1415

پتانسيل آب هاي سطحي

183

4800

ميزان برداشت از آب هاي سطحي

-

55

ب: کشاورزي و منابع طبيعي و دامپروري

در سال زراعي 83-1382 سطح زير کشت محصولات زراعي و باغي شهرستان سراوان بالغ بر  25471 هکتار است که 9/15 درصد از سطح کشت زير کشت استان را تشکيل مي دهد . از اين مقدار  20/65 درصد به کشت باغات و8/34 درصد به زراعت هاي سالانه اختصاص دارد . محصولات عمده زراعي شهرستان غلات ، سبزيجات و نباتات علوفه اي مي باشد . طي همان سال،14واحدصنعتي پرورش ونگهداري دام و طيوردرسطح شهرستان فعال بوده است . همچنين ميزان توليد شير ، گوشت قرمز ، گوشت مرغ و عسل به ترتيب 5/6 ، 5/1 ، 2/1 و -  هزار تن بوده است . لازم به ذکر است اين شهرستان داراي 40 واحد پرورش ماهي با توليد 60 هزارتن مي باشد .

عنوان

1375

1382

ميزان تغييرات

( درصد )

متوسط رشد سالانه

( درصد )

شهرستان

استان

شهرستان

استان

شهرستان

استان

شهرستان

استان

سطح اراضي زير کشت ( هزار هکتار )

5/19

7/295

4/25

160

30+

6/45-

85/3

4/8-

سطح اراضي زير کشت زراعي آبي ( هزار هکتار )

9/11

198

8/8

7/102

26-

48-

22/4-

95/8-

سطح زير کشت اراضي ديم( هزار هکتار )

3/0

60

-

5/4

100-

5/92-

-

9/30-

سطح زير کشت محصولات باغي

38/7

7/37

6/16

53

127+

40

45/12

98/4

ميزان‌توليد محصولات باغي  ( هزار تن )

9/48

203

46

6/229

6-

13

87/0-

77/1

ميزان توليدزراعي(هزار تن )

7

3026

7/53

1116

24-

63-

9/3-

3/13-

ج: جنگل و مرتع

در سال 1382 شهرستان سراوان ، 16203460هکتار مرتع وجود داشته و مقدار علوفه قابل برداشت از اين مراتع صفر* تن بوده است . مساحت جنگل هاي طبيعي شهرستان 91240هکتار و مساحت جنگل هاي مصنوعي نيز555 هکتارمي باشد .

د: صنعت و معدن

تعداد صنايع موجود شهرستان سراوان ، 68 واحد مي باشد که تعداد 37 واحد آن در نقاط روستايي و تعداد31 واحد بقيه در نقاط شهري مستقر مي باشند . درسال 1382 تعداد -  کارگاه  فعال مسئوليت استخراج معادن را به عهده داشته که عمده ترين معادن موجود در سطح اين شهرستان عبارتند از :
*-  قبل از خشکسالي ميزان علوفه برداشتي 833/751/9 کيلوگرم بوده که بعلت خشکسالي از سال 80 تاکنون هيچ علوفه اي برداشت نشده و تمامي آنها خشک شده است
سهم شهرستان از کارگاه هاي معدني فعال استان 6/3 درصد مي باشد . ميزان توليدات اسمي سالانه گروه معدني غير فلزي – تن مي باشد که –  درصد توليدات معدني کل استان را به خود اختصاص داده است .

رديف

نام معدن

ماده معدني شناخته شده

ذخيره ( تن )

تعداد شاغلين

ظرفيت استخراج ساليانه

1

-

آهن

22000

-

-

2

 

گرافيت

178500

-

-

3

 

گرانيت

3381000

-

-

4

 

آهک

613750

-

-

امور زير بنايي

الف: عمران شهري

درسال 1382 جمعيت شهر ( مرکز شهرستان )  55372 نفر برآورد شده ، ميزان شهر نشيني در اين شهرستان 8/40  درصد محاسبه شده است . سرانه معابر شهري و فضاي سبز شهرستان زابل به ترتيب 1188 و 3/5 متر مربع بوده است . تعداد مشترکين آب 15184  و مصرف سرانه آب نيز09/0 متر مکعب بوده است .

  شرح

  سال 1375

  سال 1382

  درصدتغييرات 

رشدسالانه(درصد

 

شهرستان

استان

شهرستان

استان

شهرستان

استان

شهرستان

استان

جمعيت شهري ( نفر )

65081

838757

86544

1065035

33

27

15/4

4/3

ضريب شهر نشيني ( درصد )

38

1/46

6/40

50

8/6

4/8

94/0

16/1

تراکم نسبي جمعيت شهري

7/2

5/4

6/3

7/5

33

6/26

2/4

4/3

سرانه معابر شهري ( متر مربع )

208

7/56

1188

43

471

2/0-

28

8/3-

سطح فضاي سبز ( متر مربع )

3/7

4

3/5

4/4

27-

10

4/4-

3/1

تعداد مشترکين آب

10286

101621

15184

160816

47

58

7/5

7/6

سرانه مصرف آب ( متر مکعب )

141/0

171/0

09/0

109/0

36-

36-

2/6-

2/6-

ب: عمران روستايي

جمعيت روستائي شهرستان سراوان ، 126542 نفر مي باشد که 4/59 درصد از جمعيت شهرستان را به خود اختصاص داده است ، از کل روستاهاي شهرستان سراوان تا پايان سال 1382 ، تعداد 304 روستا از نعمت روشنايي برق و 4/69درصد برخوردار از آب آشاميدني سالم مي باشند . همچنين تا پايان سال 1382 تعداد 12 روستا مورد بهسازي طرح هادي روشتائي قرار گرفته است .

  شرح

  سال 1375

  سال 1382

  درصدتغييرات 

رشدسالانه(درصد

 

شهرستان

استان

شهرستان

استان

شهرستان

استان

شهرستان

استان

تعداد روستاهاي داراي آب لوله کشي

161

1078

189

2119

4/17

6/96

3/2

1/10

تعداد روستاهاي داراي برق

124

1317

304

2425

1/145

1/84

5/0

06/0

تعداد روستاهاي داراي گاز 

-

-

-

-

-

-

-

-

تعداد روستاهاي داراي تلفن 

49

404

237

2113

7/383

423

3/25

7/26

ج: راه و ترابري

در شهرستان سراوان ، 3190  کيلومتر راه وجود دارد که - کيلومتر راه اصلي و 948 کيلومتر آن راه فرعي مي باشد . سهم اين شهرستان از جاده استان 5/19 درصد مي باشد . همچنين اين شهرستان داراي يک فرودگاه مي باشد . در سال 1383 تعداد -  پرواز ( رفت و برگشت ) در آن صورت گرفته است . طول خطوط راه آهن اين شهرستان در مجموع – کيلومتر ، با تعداد – ايستگاه است . در سال - ، - نفر مسافر و ـ تن بار از طريق راه آهن شهرستان جابجا شده است .

نوع راه

طول راه آزاد

طول راه اصلي

طول راه

سال

1375

1382

1375

1382

1375

1382

شهرستان

-

-

-

-

924

3190

استان

-

15

5/1534

6/1762

7365

1/16387

د: مخابرات

تعداد تلفن هاي منصوبه شهرستان سراوان تا پايان سال 1382 برابر 27673 بوده است که نسبت به سال قبل 9/15 درصد رشد داشته است .

شرح

تعداد تلفن منصوبه

تعداد تلفن مشغول به کار

ضريب نفوذ تلفن

ضريب بهره برداري

تلفن همراه مشغول بکار

شهرستان

استان

شهرستان

استان

شهرستان

استان

شهرستان

استان

شهرستان

استان

سراوان

27673

251843

26096

235988

13

7/11

94

94

1030

40409

هـ : ذخاير آبي

آب آشاميدني شهرستان سراوان از طريق رودخانه شمس آباد  و 21 حلقه چاه با ميزان آبدهي 218 ليتر در ثانيه تأمين مي شود . حجم مخازن آب 8460 متر مکعب و طول آبرساني 27221 متر و طول شبکه توزيع 216270 متر با  لوله هاي با قطر 600 - 75 ميلي متر است . ميزان آب قابل تأمين سرانه 121 ليتر و سرانه مصرفي آن 90 ليتر در شبانه روز است .

مشخصات سدهاي در حال بهره برداري استان

نام سد

محل سد

نوع سد

نوع بهره برداري

سال

بهره برداري

حجم مخزن

ميزان آب ( متر مکعب )

قابل تنظيم

قابل انحراف

سد تغذيه اي فهره 

سراوان

خاکي

تغذيه دشت پسکوه و مراد آباد

1377

4/5

-

-

سد تغذيه اي گشت

سراوان

خاکي

تغذيه دشت هاي مورد نظر

1366

2

-

-

سد تغذيه اي شمس آباد

سراوان

خاکي همگن 

تغذيه دشت هاي مورد نظر

1364

7

-

-

سد تغذيه اي مراد آباد

سراوان

خاکي همگن

تغذيه دشت هاي مورد نظر

1381

8/1

-

-

سد تغذيه اي  کالان

سراوان

خاکي 

تغذيه دشت هاي مورد نظر

1367

5/2

-

-

سد تغذيه اي مرگوک

سراوان

خاکي

تغذيه دشت هاي مورد نظر

1364

5/1

-

-

سد تغذيه اي درپتن

سراوان

خاکي

تغذيه دشت هاي مورد نظر

1375

7/0

-

-

مشخصات سدهاي در حال احداث استان

نام سد

محل‌اجراي سد

پيش‌بيني‌نوع بهره برداري

برآورد اعتبار مورد نياز

( ميليون ريال )

ميزان‌اعتبار

(ميليون‌ريال )

ميزان آب (‌متر مکعب )

سال

تخصيص يافته

جذب شده

حجم

حجم قابل تنظيم

حجم قابل انحراف

شروع

خاتمه

دوربن

سراوان

کنترل و تغذيه سفره آب زيرزميني

22288

12506

12506

5/2

-

-

 

 

قابليتها و توانمنديها :

1- معادن شهرستان علي الخصوص معادن کوه بيرک
2- مرز
3- اراضي کشاورزي سک سوخته جالق و شمبر بم پشت
4- کشاورزي و دامپروري ( 48% نخيلات استان را به خود اختصاص داده است )
5- جاذبه هاي گردشگري و ميراث فرهنگي
6- صنايع دستي

موانع رشد و توسعه :

1- بيکاري 
2- خشکسالي 
3- عدم وجود واحدهاي صنعتي بزرگ 
4- محروميت ناشي از عدم توجه رژيم سابق

راه کارهاي پيشنهادي :

1- توجه به زيرساختهاي توسعه ( راهسازي و راه اندازي فرودگاه ، توسعه ارتباطات )
2- مهار آب رودخانه هاي فصلي و بويژه رودخانه هاي مرزي
3-توجه به عمران روستايي و گسترش قضاهاي آموزشي ، بهداشتي
4-حفظ ، حرمت و شناساندن آثار تاريخي ، ميراث فرهنگي و جاذبه هاي گردشگري
5-توجه به توسعه منابع انساني بعنوان يکي از عوامل مهم توسعه ( توجه به آموزش و پرورش و مراکز آموزش عالي )
5-فعال نمودن بازارچه هاي مرزي و گمرک مستقل
6- فعال نمودن پست قرنطينه دامي کوچک
7- اتمام مطالعات اکتشافي معادن شهرستان بويژه معادن کوه بيرک و بهره برداري از آنها
8- راه اندازي گمرک رسمي کوهک براي توسعه صادرات و تجارت سالم

اهم پروژه هاي عمراني ( پنج ساله ) اخير :

عنوان پروژه

محل اجراء

دستگاه اجرايي

ميزان اعتبار

نوع کاربردي

سد تغذيه اي مرادآباد

سراوان

شرکت سهامي آب منطقه اي

8700 ميليون ريال

تغذيه سفره آب زيرزميني به ميزان  8/1  ميليون مترمکعب ناحيه دشت موران و افزايش آبدهي قناتهاي منطقه

اهم طرح هاي در دست اقدام :

عنوان پروژه

محل اجراء

دستگاه اجرايي

ميزان اعتبار

نوع کاربردي

سد تغذيه اي دوربن

سراوان

شرکت سهامي آب منطقه اي

35000 ميليون ريال

تغذيه حدود 63/2 ميليون متر مکعب آب سفره دشت مراد آباد

وضعيت اعتبارات و تعداد پروژه هاي عمراني :

سال

1377

1378

1379

1380

1381

1382

1383

جمع کل

منابع اعتباري

استاني

ملي

استاني

ملي

استاني

ملي

استاني

ملي

استاني

ملي

استاني

ملي

استاني

ملي

اعتبارات تخصيصي( ميليون ريال )

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ميزان اعتبارات جذب شده ( ميليون ريال )

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

تعداد پروژه هاي عمراني

151

-

153

-

154

-

202

-

263

-

354

-

198

-

-

 

 

تعداد بازديد:15821 آخرين تغييرات:84/12/11
نظرات

  • منیره:مر30.عاااااااالی بود
نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر