شنبه 11 بهمن 1393 - 10 ربيع الثاني 1436 - 31 ژانويه 2015
صفحه اصلي/اخبار تصويري

فضيلت نماز جماعت

عبدالله ابن مسعود خدمت رسول خدا (ص) رسيده و عرض کرد که روزي به تکبيره الاحرام نماز جماعت نرسيدم. آيا فضيلت کامل نماز جماعت به من مي رسد.

حضرت رسول (ص) فرمودند: اگر آنچه در زمين است انفاق کني باز اين ثواب فوت شده را نمي توان جبران کني. ابن مسعـود عـرض کرد يا رسـول ا... (ص) اگر بنده اي را آزاد کنم آيا به فضيلت کامل مي رسم. حضرت فرمود: نه اي پسر مسعود.

نماز جماعت فضيلتش از چهل سال نماز در منزل بيشتر است.

شوراي اقامه نماز اداره کل تبليغات اسلامي استان

تعداد بازديد:1691 آخرين تغييرات:86/06/20
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر