پنج شنبه 12 تير 1399 - 10 ذي القعده 1441 - 2 ژولاي 2020
صفحه اصلي/مقاله مدير كل استان

مصاحبه هفته نامه شهر آفتاب با حجت الاسلام قربانپور

مصاحبه هفته نامه شهر آفتاب با حجت الاسلام قربانپور

بفرماييد آيات و روايات و احاديث و متون ديني آب را چگونه تفسير و تعبير و ارزيابي نموده ايد ؟
در فرهنگ اسلامي بر اساس مباني مستحکم آيات و روايات آب هم مايه حيات همه موجودات است و هم پاکترين چيز در عالم  و هم پاک کننده ترسيم شده است بنابراين داراي چند نقش ارزنده در زندگي است . الف- نقش وجود دهنده ديگر موجودات البته باذن الله است .ب-نقش تطهيري دارد ج- نقش لطافت آفريني دارد .
  • در مورد صرفه جويي آب اگر سخني داريد بفرماييد ؟
بهترين سخن در صرفه جويي سخن مکتب اسلام است و آن اينکه در مصرف آب اسراف نشود و بعبارت ديگر برخورد انسانها در قبال آب بايد برخورد نيازمند به مايه حيات خود باشد نه برخورد زيادي خواه و ناسپاس در برابر بهترين موجود و مخلوق عالم .
  • اولين آيه اي که در رابطه با آب از قران کريم به ذهنتان خطور مي کند چيست ؟
دو آيه کريمه از قرآن کريم هميشه مورد نظر است نخست آيه 30 سوره انبياء است که ميفرمايد وجعلنا من الماء کل شي حي مي باشد که يک اصل کلي است و مايه حيات را ذکر مي کند آيه دوم اينست که اگر بيشتر در روي زمين کفران کند و اطاعت پذير نباشد و در نتيجه خداوند آب مصرفي آنها  از دسترس دور شود و به زمين فرو رود چه کسي مي تواند آب را باز گرداند اين آيه در سوره مبارکه ملک آيه 30 مي باشد که ميفرمايد فاذا رايتم الي اصبح ماوکم غورا فمن ياتيکم بماء معين – بدست آوردن آب گوارا جز با سر تسليم فرود آمدن و مصرف بهينه از آب ميسر نيست .
  • آيا شخص حضرت تعالي آدم صرفه جويي هستيد ؟ تا چه ميزان ؟
تمام تلاش را بکار مي برم تا در مصرف آب زياده روي نکنم و به مقدار نياز اکتفا کنم .
  • به نظر شما مصرف از چه حد که بگذرد اسراف است ؟
اسراف کردن يک موضوع عرفي است در واقع به تناسب متفاوت در شرايط عمومي و عرفي چنانچه از حد متعادل بگذرد اسراف است و در واقع از حد کفايت که گذشت و زياده روي صورت گرفت اسراف است .
  • جناب حاج آقاي  قرابانپور توصيه اي براي بهينه مصرف کردن آب داريد ؟
سه نکته مهم مورد توجه است الف – شناخت دقيق آب و نقش حياتي آن در زندگي بشر و اينکه در دنياي امروز اين مايه حيات دچار کمبود است  ب- در استفاده از آب به حداقل نياز اکتفا شود ج- آب را گران بها ء تلقي کنند و نگويند بهاء آب را مي دهيم و هر طور بخواهيم مصرف مي کنيم .
  • در پايان  يک جمله در خصوص قداست آب بفرماييد ؟
قدر آب را بدانيم تا آب حيات ما را تضمين کند و فردا را از دسترس انسانها دور نکند.
  
تعداد بازديد:2263 آخرين تغييرات:92/05/30
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر