یکشنبه 28 دي 1399 - 3 جمادي الثاني 1442 - 17 ژانويه 2021
صفحه اصلي/خانواده

ای خدای خوب من ...

اي خداي خوب من ...

اي خـــداي خـــوب مـــــن

   نام تــــــو آغازه ي هر شـــــعر من

روز و شــب از در درگاه تو

  خــواهشي دارم فـــداي نـــــام تو

خواهشم اين است که من مادر شوم

   صاحب يک بچه ي ، سالم و صـــالح شوم

مـــادرم آرزو دارد که يکبــار هـــم شده

   بچه ام را در بغل گيرد که خيلي دير شده

من دلم بيشتر براي همسرم گيرد خدا

 خوب مي دانم که دلش ، بچه مي خواهد خدا

معـــــــــــصيت چه کرده ام که اي کريم

  در تـــب يک بچه بايد من بســـــوزم اينـچنيــــن

از در لطفت دهي ، گر مــــرا يک بچه اي

    تا ابد شکرت کنم ، اي خـــــداوند جليل


  
تعداد بازديد:3362 آخرين تغييرات:93/07/11
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر