یکشنبه 28 دي 1399 - 3 جمادي الثاني 1442 - 17 ژانويه 2021
صفحه اصلي/خانواده

احساسات همسرتان را بفهمید

احساسات را به جاي دفن شدن، بيان کنيد

احساسات همسرتان را بفهميد

همه ما دوست داريم روابط سالم، امن و صميمي را تجربه کنيم، اما خيلي از اوقات فاقد اين توانايي هستيم و درنتيجه بارها و بارها شکست در روابطمان را تجربه مي کنيم.

طبق يافته هاي محققان کيفيت روابط، رابطه مستقيمي با هوش هيجاني دارد. پس اگر روابط ما از تازگي و شادابي مطلوب برخوردار نيست، به اين معناست که ما هوش هيجاني پاييني داريم. اما نااميد نشويد؛ زيرا خبر خوب اين است که اين توانايي، قابل يادگيري و پرورش است.
مهارتي که تحت عنوان هوش هيجاني تعريف مي شود و وابسته به بيان احساسات است. به زبان ساده همين که شما بتوانيد احساسات خوب و بد را درون خود تشخيص بدهيد و راه هاي رسيدن از يک احساس بد به خوب را ياد بگيريد، درواقع هوش هيجاني خود را بکار گرفته ايد.
بر همين اساس ده پيشنهاد ساده اما کاربردي به شما داده مي شود که با بکارگيري و تمرين مستمر تغييرات مثبتي را در روابط و زندگي تان تجربه خواهيد کرد:

 پذيرش

مهمترين ويژگي هاي يک رابطه ي صميمي پذيرش همه جانبه است؛ به اين معنا که احساسات واقعي به جاي دفن شدن يا بيان غيرمستقيم در يک فضاي امن بيان شوند. اين احساسات شامل احساسات مثبت و منفي هر دو مي شود. بنابراين وقتي کسي احساس افسردگي، آزرده بودن، حسادت يا خشم مي کند باز هم نياز به پذيرش و توجه دارد، بنابراين هميشه به احساسات خود و فرد مقابلتان احترام بگذاريد و آنها را بي ارزش ندانيد. احترام گذاشتن به احساسات به اين معناست که آنها را بپذيريد و به شيوه درست بيان کنيد.

اگر بتوانيد در ميان مجادله اي داغ مکث کنيد و کمي پذيرش و درک نشان دهيد تا حد زيادي از شدت بحث مي کاهيد، دست کم احساس طرف مقابل را مي دانيد

احساسات همسرتان را شناسايي کنيد 

قبل از انجام دادن هر کاري يا گرفتن تصميمات مهم از همسرتان بپرسيد که چه احساسي نسبت به آن دارد. شايد تصور کنيد با اين کار کنترل زندگي مشترک و اختيار خودتان را به ديگري واگذار مي کنيد، اما در واقع با همين پرسش ساده و حساس بودن نسبت به احساسات طرف مقابل و گرفتن اطلاعات لازم در مورد تصميماتي که زندگي او را نيز تحت تاثير قرار مي دهد، شما مي توانيد از تنش ها و چالش هاي غيرضروري احتمالي پيشگيري کنيد.

صادقانه رفتار کنيد

احساسات خود را صادقانه بيان کنيد و خطر روبرو شدن با واقعيتي که شايد مطابق ميل شما نباشد را نيز بپذيريد. وقتي شما درباره مسايلي که برايتان مهم است با ديگري يا همسرتان صحبت مي کنيد و متوجه ي اختلاف فاحش بين رويکردهاي خود مي شويد، قطعا واقع بينانه تر مي توانيد درباره ي کنار آمدن با هم يا پايان دادن به رابطه تصميم گيري کنيد.

و کمي سکوت

هنگام مشاجره لحظه اي سکوت کنيد و درباره ي احساسات صحبت کنيد. اگر بتوانيد در ميان مجادله اي داغ مکث کنيد و کمي پذيرش و درک نشان دهيد تا حد زيادي از شدت بحث مي کاهيد، دست کم احساس طرف مقابل را مي دانيد و اين براي مديريت بحث کمک زيادي به شما خواهد کرد. فرض کنيد حرفي زده ايد و خلاف انتظار شما ناگهان طرف مقابل برآشفته شده است، بجاي واکنش نشان دادن از او سوال کنيد که چه حسي دارد و حرف شما چه احساسي به او داده است. شايد برداشت طرف مقابل از لحن يا مضمون حرفتان احساس ناديده گرفته شدن يا تحقير باشد، درحاليکه ابدا چنين قصدي نداشتيد. با همين اطلاعات بظاهر ساده مي توانيد برداشت او را تصحيح کنيد و نه تنها مانع ادامه ي مشاجره شويد، بلکه بخاطر درک و توجه اي که نشان داده ايد، صميمت بيشتري در رابطه ايجاد کنيد.

برچسب نزنيد

براي اينکه جوي از اعتماد و صميميت ايجاد کنيد بايد از انجام دادن کارهايي مثل حمله کردن، سرزنش کردن، تهديد کردن، قضاوت کردن، برچسب چسباندن، به نفع خود از چيزي استفاده کردن، موعظه و نصيحت کردن پرهيز کنيد. جمله هايي که با "تو"شروع مي شود نيز گفتگو را متوقف يا به بيراهه مي کشاند. بنابراين از گفتن جمله هايي مانند: من فکر ميکنم "تو نبايد"، "تو بهتر بود"، " تو بايد"، " تو لازم است که"  خودداري کنيد. بجاي آن جمله هايتان را با "من" شروع کنيد و درباره احساسات خودتان به طرف مقابل اطلاعات بدهيد. مانند : "من احساس مي کنم به توجه و محبت بيشتري نياز دارم. "

احساسات همسرتان بي ارزش نيست

بخاطر داشته باشيد، بيان احساسات در واقع همان انتقال اطلاعات است. بنابراين هر چه در يک رابطه بيشتر پذيراي احساسات يکديگر باشيد، اطلاعات بيشتري منتقل مي کنيد، پس اگر با احساسات همسرتان مخالفيد، آنها را بي ارزش تلقي نکنيد.

به احساسات خود و فرد مقابلتان احترام بگذاريد و آنها را بي ارزش ندانيد. احترام گذاشتن به احساسات به اين معناست که آنها را بپذيريد و به شيوه درست بيان کنيد

درک کنيد

سعي کنيد احساسات طرف مقابل يا همسرتان را درک کنيد، بجاي اينکه فقط دنبال به کرسي نشاندن حرف و احساس خود باشيد. رابطه هميشه دوسويه است، پس احساسات هر دوي شما به يک اندازه مهم است.

هدف تان چيست؟

 هدف اصلي شما از اين ارتباط چيست؟ اگر هدفتان رسيدن به درک، ثبات، امنيت، صميميت عاطفي و نزديکي بيشتر هست، پس کارهايي که نتيجه عکس ميدهد، انجام ندهيد.

از بعضي ها فاصله بگيريد

از مردمي که هوش هيجاني پاييني دارند، فاصله بگيريد. اين افراد معمولا از گفتن جمله هايي که با " احساس مي کنم" شروع مي شود، عاجز هستند. اغلب احساس خستگي، ياس، ناديده گرفته شدن، حسادت، عدم پذيرش، کم اهميت بودن، عجز، بي حمايتي، تلخي و نياز مي کنند. همه ي اينها نشانه هاي کمبود عزت نفس، ناخشنودي و انتظارات غيرواقعي است که دست به دست هم مي دهند تا امکان ادامه و افزايش کيفيت يک رابطه را با مشکل مواجه کنند.

هشيار باشيد

صميميت عاطفي سالم به دو فرد هشيار و حساس نيازمند است. شما نمي توانيد به تنهايي آن را بوجود آوريد، آنچه مي توانيد انجام دهيد اين است که روي خودتان کار کنيد تا احتمال جذب و نگه داشتن همسر و دوستان شاد و سالم را افزايش دهيد.


الهام فخرايي -بخش خانواده ايراني تبيان

تعداد بازديد:699 آخرين تغييرات:94/08/12
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر