جمعه 4 خرداد 1397 - 9 رمضان 1439 - 25 مي 2018
صفحه اصلي/مقالات


 
 


 


 


 
خروجي RSS

فرهنگ حجاب و عفاف جز درسایه اهتمام عمومی ترویج نمی یابد

فرهنگ حجاب و عفاف جز درسايه اهتمام عمومي ترويج نمي يابد

امروز بايد پذيرفت که فرهنگ حجاب و عفاف جز درسايه اهتمام عمومي ترويج نمي يابد و در اين بين نقش رسانه ها و سازمان هاي فرهنگي نقشي حساس و بي بديل است.

به گزارش روابط عمومي اداره کل تبليغات اسلامي استان سمنان، در فرهنگ اسلام، محور اصلاحات، فرهنگ سازي است. لذا با فعاليت هاي آموزشي، فرهنگي و تبليغي مي توان فضاي اجتماعي جامعه را به سمتي هدايت کرد که افراد به صورت طبيعي و خودجوش به رعايت عفاف و حجاب رغبت نمايند.

بدين ترتيب، اقدامات بازدارنده بايد در حد ضرورت، نقش تکميلي خود را ايفا نمايد. در برخورد با پديده بدحجابي بايد مشکل فرهنگي و سياسي آن را از هم تمايز ساخته و متناسب با خاستگاه هاي آن به برخوردي سنجيده و برنامه ريزي شده پرداخت. نکته اساسي اين که وقتي اکثريت جامعه گرفتار يک ناهنجاري است مقابله با اکثريت نتيجه بخش نخواهد بود، مگر اين که با موارد مستهجن که عموم مردم آن را زشت مي شمارند، برخورد شود و در دراز مدت با بستر سازي فرهنگي، اين ناهنجاري گسترده را به سطح محدودي تقليل داد، در اين صورت دايره اقدامات متوجه افرادي است که در اقليت قرار گرفته اند.

اما راهکارهاي بنيادين که در توسعه حجاب مي توانند نقش جدي ايفا نمايند، بدين قرار است:

۱. احياي فرهنگ اسلامي و اصلاح باورهاي عمومي

پياده کردن آموزه هاي ديني و عيني نمودن دستورالعمل هاي شريعت، وظيفه آحاد جامعه است. اما در اين ميان سازمان هاي فرهنگي حکومت ديني، وظيفه اي مضاعف به دوش مي کشند و بايد خط مشي کلي جامعه را بر اجتناب از رذايل اخلاقي، ترغيب جوانان به ازدواج و رواج ساده زيستي بنا نهند.

وقتي فرهنگ سازان جامعه خود گرفتار اسراف و تبذير شوند، از اخلاق و معنويت فاصله بگيرند، نسبت به مفاسد اخلاقي و ابتذال در پوشش بي تفاوت شوند، پيامدهاي ذيل نتايج طبيعي چنين گرايشي است:

الف) بي توجهي نسبت به کار آمدي دين در عرصه هاي مختلف اجتماعي، جوان را به سمت بي هويتي و پرداختن به ضد ارزش ها سوق مي دهد. وقتي پويايي دين در عرصه حيات بشري کم رنگ شود، بديني است دختران و پسران، ابزار وجود و اثبات شخصيت خويش را در مظاهر غير ديني مانند خود آرايي و مدگرايي جست و جو نمايند.

ب) عدم اهتمام به تقويت باورهاي ديني و ارزش هاي اخلاقي سبب مي‌شود نسل جوان نسبت به ارزش ها بيگانه گشته و نسبت به اعتقادات ديني خود احساس حقارت نمايد و بن بست فکري در اين باب، خودباختگي به فرهنگ غرب را در پي دارد.

احياي ارزش هاي اصيل اسلامي و فراخواني زن مسلمان به تعقل و دريافتن ارزش ها و آفريدن روح تعبد و تعهد نسبت به اين ها نقش مهمي در اين زمينه خواهد داشت.

زن مؤمن بايد به آنچه اسلام به‌عنوان ارزش بدان مي نگرد باور داشته باشد و بداند که شخصيت و عظمت او در گرو روح بلند، انديشه والا و جان پيراسته از آلودگي است که او را به روشي انساني و مشي اسلامي فرا مي خواند و بداند تن آرايه بسته و ظاهر فريبنده هرگز نمايانگر شخصيت او نيست.

کلام بيدارگر حضرت مسيح که فرمود:به حق براي شما مي‌گويم: تن چه سودي دهد در صورتي که ظاهرش درست باشد و درونش تباه. بدن هاي شما چه سودتان دهد که خوشتان دارد و دلهايتان تباه باشد و بهره اي نبريد آن گاه که پوست خود را آراسته و پاک نگاه داريد و دل هاي شما چرکين باشد.

در زن بايد باور استوار، ايمان عميق ايجاد شود. زني که دل به حق داده و انديشه به خدا سپرده و فرجام زندگي دنيوي اش را پذيرفته چطور حاضر مي‌شود خودآرايي و خود نمايي کند و خود را در معرض نگاه هاي آلوده قرار دهد و زمينه هاي تلذذ ديگران و مآلاً فساد آفريني را به وجود آورد؟!

کلام بلند حضرت علي(ع) که مي فرمايد: «المرء بايمانه؛ آدمي در گرو باورهاي خويش است.» نشان گر آن است که باورهاي درست و ايمان هاي راسخ، عالي ترين نقش را در کيفيت زندگانيِ انسان ايفا مي‌کنند.

۲. اصلاح نگرش هاي فرهنگي در سياست گزاران و برنامه ريزان

تحليل صحيح، برنامه ريزي و سياست گذاري درست آن گاه ميسر مي‌شود که از جزئي نگري و بريده نمودنِ پيکره شريعت پرهيز شود و اجزاء و عناصر مجموعه دين در ارتباط با يکديگر لحاظ شوند. اما واقعيت اين است که گاهي برنامه ريزان به جاي آسيب شناسي و پرداختن به معضلات اساسي جامعه، به انجام عمليات قطعي پرداخته و به اتخاذ برنامه هاي موقتي رو مي آورند. اين شيوه، آسيب هاي جدي بر جامعه تحليل مي‌کند. آگاهي مجريان و توجه آنان به معضلات اخلاقي جامعه، اختصاص اعتبار مناسب و نيروي انساني کارآمد و سوق دادن جامعه به سمت اصلاحات مي تواند گام مؤثري در رفع مشکلات فرهنگي جامعه باشد.

البته از ضعف فرهنگي جامعه بانوان نيز نبايد غفلت نمود، يکي از معضلات فکري و فرهنگي جوامع، عدم شناخت و آگاهي زنان نسبت به هويت واقعي خود و تمايزات و تفاوت هاي روحي و جسمي خود با مردان است و تا هنگامي که اين آگاهي حاصل نشود نمي توانند ارزش خود را بشناسند.

بنابراين، طبيعي است که در جهت احکام و قوانين مربوط به خود، جديت و اهتمام لازم را نخواهند داشت. و جامعه نيز در انجام تکاليف خود نسبت به زنان کوتاهي خواهد کرد و اين همه منجر به محروميت فرهنگي و دورماندن زنان از حقوق مسلم شان خواهد شد.

بديهي است برنامه هاي آموزشي و تشويق بانوان به فراگيري و اهتمام نسبت به مسائل مربوط به خويش، تا حدودي مي تواند در رفع اين معضل مفيد و مؤثر باشد.

۳. هماهنگي کليه نهادهاي ذي ربط

در توسعه فرهنگ حجاب، بايستي ميان نهادهاي دولتي و غيردولتي و نيز ميان فعاليت هاي فرهنگي، ارشادي و اجرايي هماهنگي و هم سويي وجود داشته باشد. برنامه ها و اقدامات به عمل آمده به صورت پي گير تحت نظارت و اشراف نهادهاي ذي ربط قرار گيرد.

جهت تحقق اين مهم بايد تمامي متوليان و دست اندرکاران از آگاهي لازم و حساسيت کافي نسبت به اين موضوع برخوردار باشند تا زمينه گسترش عفاف و حجاب فراهم شود.

۴. اصلاح عملکرد رسانه ها

بي ترديد رسانه هاي تصويري در تغيير هنجارها و ارزش ها نقش مؤثري دارند به‌ويژه برنامه هايي که با مخاطب ارتباط بيش تري برقرار نمايند.

حجت االاسلام محمد باراني امام جمعه مهديشهر

برگرفته از : ido.ir

تعداد بازديد:318 آخرين تغييرات:95/10/14
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر