جمعه 4 خرداد 1397 - 9 رمضان 1439 - 25 مي 2018
صفحه اصلي/اجتماعي(جوانان، خانواده، بانوان و...)

چه زمانی از «جهش تحصیلی» استفاده می‌شود؟

چه زماني از «جهش تحصيلي» استفاده مي‌شود؟

جهش تحصيلي يکي از روش‌هاي پاسخ به نيازهاي ويژه کودکان تيزهوش و ساعي است که قانون اين فرصت را براي ارتقا به کلاس بالاتر در طول يک سال تحصيلي، به آنان داده است.

title

در واژه‌نامه تخصصي(ترمينولوژي) آموزش و پرورش در خصوص واژه جهش تحصيلي/acceleration؛grade skipping آمده است: يکي از روش‌هاي پاسخ به نيازهاي ويژه کودکان تيزهوش و ساعي که قانون اين فرصت را براي ارتقا به کلاس بالاتر در طول يک سال تحصيلي(کلاسي که از نظر سني بالاتر از سن تقريبي همان کودکان است) به آنان داده است.

اين روش اجازه مي‌دهد دانش‌آموز مورد نظر کلاس‌هاي مدرسه را به سرعت و بيش از يک کلاس در سال طي کند، مثل اينکه دانش‌آموزي کلاس‌هاي ابتدايي را به جاي ۶ سال، در ۵ سال طي کند.

جستن، جهيدن، پرش، جست و خيز، تغيير ناگهاني که در صفات و خصايص جانور يا گياه رخ مي‌دهد؛ موتاسيون: جهش ژنتيکي.

جهش مدارس ايثارگران[دانش‌آموز]/ISARGARAN grade skip: دانش‌آموز ايثارگري که گواهي قبولي پايه پنجمن ابتدايي يا سوم راهنمايي را داشته باشد، مي‌تواند در آزمون پاياني دوره تحصيلي بالاتر شرکت کند.

جمعيت لازم‌التعليم/inpiduals in need of schooling: افراد گروه‌هاي سني ۱۱ـ۶ ساله، ۱۴ـ۱۲ ساله و ۱۷ـ۱۵ ساله که به ترتيب بايد در دوره‌هاي ابتدايي، متوسطه اول(راهنمايي) و متوسطه دوم به تحصيل مشغول باشند.

گروه‌هاي در سن تحصيل

جوار[آموزشگاه‌ها]/proximity؛vicinity: واحد سازماني آموزشي و تربيتي که در جوار آموزشگاه‌هاي عادي توسط سازمان‌هايي غير از آموزش و پرورش تأسيس و به تربيت نيروهاي مورد نياز خود مي‌پردازند.

همسايگي، همسايگي کردن، مهد و امان، پناه و زينهار

جدول مشخصات/table of specifications: جدول دو بعدي شامل محتوا و فرايند شناختي مورد استفاده در طرح‌ريزي يک آزمون.

مجموعه‌اي از خط‌هاي افقي و عمودي به صورت خانه‌هاي شطرنج، نقشه، نمودار، آلتي چوبي يا فلزي متحرک مانند خط کش که براي اندازه‌گيري زاويه به کار مي‌رود.

جايزه/reward؛award: پاداش مادي يا عطيه‌اي که پس از انجام موفقيت‌آميز کار يا خلق اثري بديع يا پيشي گرفتن از رقيب و برنده شدن در مسابقه يا انجام هر نوع کار خوب ديگري، به فرد يا افراد داده مي‌شود.

انعام، پاداش، صله، عطيه، مؤنث جايز؛ مفرد جوايز.

تعداد بازديد:273 آخرين تغييرات:95/10/22
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر