پنج شنبه 8 خرداد 1399 - 5 شوال 1441 - 28 مي 2020
صفحه اصلي/اجتماعي(جوانان، خانواده، بانوان و...)

تلاش برای جلوگیری از پژوهش های تکراری و کم کیفیت در شهرداری

بهاره آروين در آئين رونمايي از نسخه جديد سامانه پژوهشيار مطرح کرد

تلاش براي جلوگيري از پژوهش هاي تکراري و کم کيفيت در شهرداري

عضو هيئت رئيسه شوراي شهر تهران گفت: انتشار عمومي پژوهش هاي شهري مي تواند از تکرار پژوهش ها جلوگيري کند و در ميان مدت به ارتقاي کيفيت پژوهش هاي انجام شده نيز بيانجامد.

به گزارش خبرنگار مهر، بهاره آروين عضو هيئت رئيسه شوراي شهر تهران در مراسم آئين رونمايي نسخه جديد سامانه پژوهشيار با قابليت اتصال به سامانه شفافيت شهرداري تهران که پيش از ظهر امروز در تالار ايران زمين ساختمان شماره ۲ شوراي شهر تهران برگزار شده بود، با اشاره به اينکه اين اتفاق مي تواند بر کيفيت پژوهش هاي اين حوزه بيافزايد، گفت: يکي از مهمترين اتفاقاتي که پس از اتصال سامانه پژوهشيار به سامانه شفافيت رخ مي دهد، جلوگيري از پژوهش هاي تکراري در شهرداري تهران است. پژوهش هايي که در واحدي از شهرداري انجام شده اما به دليل آنکه در دسترس ساير واحدها نبوده، سهواً يا عمداً به واحدهاي ديگر شهرداري نيز ارائه شده است.

وي در خصوص پژوهش هاي تکراري اضافه کرد: به طور مثال در يک سازماني مثل بهزيستي يا وزارت کشور که حوزه کاري مشابهي دارند، مشاهده شده پژوهشي که در اين نهادها انجام شده به عنوان پژوهش جديد به شهرداري عمداً يا سهواً داده شده است.

وي پيشنهاد داد اين سامانه به سامانه هاي مشابهي مانند ايران داک متصل شود تا از هرگونه موازي کاري و تکرار در حوزه پژوهش جلوگيري شود.

آروين با بيان اينکه در دسترس قرار گرفتن اين پژوهش ها بجز آنکه انباشت دانش را در جامعه افزايش مي دهد، به ارتقاي کيفيت پژوهش ها نيز کمک مي کند، گفت: زماني که يک سازمان پژوهشي را انجام مي دهد، تنها يک ناظر کيفيت آن را مورد ارزيابي قرار مي دهد اما وقتي در معرض ديد عموم قرار گيرد، اين پژوهش توسط همتايان دانشگاهي و علمي نيز مورد ارزيابي قرار گرفته و در ميان مدت نظارت همتايان باعث ارتقاي کيفي پژوهش ها خواهد شد. زيرا در جامعه علمي کمتر رودربايستي وجود دارد و دانشگاهي  ها معمولاً بي رودربايستي نقاص علمي پژوهش ها را منتقل مي کنند.

آروين با تاکيد بر اينکه بجز پژوهش ها، پيوست هاي مطالعاتي نيز در دسترس عموم قرار خواهد گرفت، گفت: با انتشار پيوست هاي مطالعاتي پروژه هاي عمراني، جريان نقد و ارزيابي پروژه ها توسط ناظران فراهم مي شود و پيوست هايي که ضعيف و سوري است و قرار است با بودجه عمومي احداث شوند، توسط نهادهاي نظارتي، رسانه ها و نهادهاي تخصصي شناسايي خواهند شد.

وي با بيان اينکه يکي ديگر از ثمرات به اشتراک گذاري اين پژوهش ها در پي خواهد داشت، اين است که جامعه دانشگاهي مي تواند به داده هاي سازمان ها دسترسي پيدا کند زيرا معمولاً سازمان ها اين داده ها را به عنوان غنيمت هاي سازماني مي دانند و کمتر در اختيار نهاد دانشگاهي قرار مي دهند که مي توان بر اساس داده هاي مورد استفاده در اين پژوهش ها سياست گذاري هاي دقيق تري به نهاد اجرايي پيشنهاد کند.

وي تاکيد کرد: امروز ۸۰۰ پژوهش که در سالهاي اخير در اختيار عموم قرار مي گيرد که بايد براي جلوگيري از کپي هاي احتمالي به سيستم هايي مانند ايران داک متصل شده و در اين زمينه تفاهمنامه هايي با وزارت علوم بسته شود. همچنين براي آنکه تمامي پژوهش ها ثبت شود بايد به سامانه مالي قراردادها متصل شوند تا در صورت عدم ثبت و کد قراردادي، امکان انجام پژوهش وجود نداشته باشد.

عضو هيئت رئيسه شوراي شهر تهران تاکيد کرد: مرکز مطالعات در اين ميان بايد نقش نهاد نظارتي را ايفا کند. ابتدا در برابر درخواست موضوع نهاد اجرايي، مجموع پژوهش هاي موجود را ارائه کند و در ادامه بر کيفيت پژوهش انجام شده نظارت کند.

تعداد بازديد:258 آخرين تغييرات:98/05/26
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر