دوشنبه 13 مرداد 1399 - 13 ذي الحجه 1441 - 3 آگوست 2020
صفحه اصلي/اخبار استان


 
 


 


 


 
 
خروجي RSS

مربي اتومکانيک مرکز آموزش فني وحرفه اي شماره يک زاهدان درهمايش بين المللي موتورهاي درونسوز رتبه اول طرح ابتکاري اولين جشنواره علمي –فني موتور را کسب کرد

درششمين همايش بين المللي موتورهاي درونسوز که آبانماه سالجاري درتهران برگزارشد. کريم کاوياني پويا مربي اتومکانيک مرکزآموزش فني وحرفه اي شماره يک شهرستان زاهدان براساس نظرهيات داوران موفق به کسب رتبه اول طرح ابتکاري اولين جشنواره علمي-فني موتور گرديد.

اين طرح با عنوان روغن کاري قطعات متحرک موتورقبل ازروشن شدن درمرکز آموزش فني وحرفه اي شماره يک شهرستان زاهدان طراحي ودرليست اختراعات کشوربه ثبت رسيده است. که پس از فني وحرفه اي سيستان وبلوچستان دانشگاه صنعتي شريف رتبه دوم راکسب نمود.

گفتني است نامبرده عضوانجمن علمي موتور ايران وعضو انجمن نخبگان ومخترعين کشور مي باشد که قبلا اختراع ديگري با عنوان گردش آلترناتور بدون استفاده ازتوان مفيد موتوراتومبيل رانيز به ثبت رسانداه است.

وي دوطرح ديگرنيز  دردست اقدام دارد که مراحل تست نهايي آن درحال انجام مي باشد.

ميرفتح اللهي مديرکل آموزش فني وحرفه اي سيستان وبلوچستان ارائه آموزشهاي فني وحرفه اي منطبق باالگوي معتبر جهاني را از اولويت هاي مهم آموزشي اين اداره کل اعلام کرد وگفت: ازسياستهاي ديگرسازمان آموزش فني وحرفه اي ، طرح کارورزي دانش آموختگان دانشگاهي،ايجادمراکز ASDوارائه آموزشهاي فني وحرفه اي به  دانشجويان دردانشگاهها-يادگيري الکترونيکي آمـــــــوزش ازطريق اينترنت(E-LEARNING)-آموزش کارآفريني  براي مهارت آموزان ومهارت آموختگان فني وحرفه اي وفارغ التحصيلان دانشگاهي است.

تعداد بازديد:1268 آخرين تغييرات:88/09/10
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر